Robotassisterad kirurgi

This page in English

Med robotassisterad kirurgi har man en 3D-visualisering samt en utökad rörlighet genom att instrumenten är försedda med handledsfunktion. Detta medför en utmärkt visualisering och möjliggör en mer exakt kirurgisk teknik. På Kliniskt träningscentrum använder vi oss av en helt ny virtuell robotsimulator för färdighetsträning. Krav för att får utnyttja simulatorn är att man genomgått en basal introduktion. Introduktionen sker, efter anmälan, på plats på KTC.

Simulatorträning i robotassisterad kirurgi - introduktion

Målgrupp

ST-läkare och specialister från olika kirurgiska specialiteter.

Introduktionsmoment

Teoretisk inlärning via webbaserad lärplattform.

Introduktion i handhavande av Ross robotsimulator.

Kostnad 

Ingen avgift

Anmälan

Tomas Askerud

Mobil: 073-620 42 73

E-post: tomas.askerud@karolinska.se

Ansvariga

Magnus Kjellman och Tomas Askerud.

Samarbetspartners

Svensk förening för innovativ kirurgisk Teknologi, Department of Learning Informatics, Management and Ethics och Intuitive Surgical. 

Robotassisterad kirurgi - steg 1

Med robotassisterad kirurgi har man en 3D-visualisering samt en utökad rörlighet genom att instrumenten är ledade med handledsfunktion. Detta medför en utmärkt visualisering och möjliggör en mer exakt kirurgisk teknik. KTC och KERIC Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder färdighetsträningskurser med ökande svårighetsgrad innan kirurgi skall genomföras på patienter. Vi använder oss av ProMis® hybridsimulator, Da Vinci robot simulator och Ross Robot simulator.

Läs mer om kursen på den engelska sidan. 

Robotassisterad kirurgi - steg 2

Med robotassisterad kirurgi har man en 3D-visualisering samt en utökad rörlighet genom att instrumenten är ledade med handledsfunktion. Detta medför en utmärkt visualisering och möjliggör en mer exakt kirurgisk teknik. KTC och KERIC Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder färdighetsträningskurser med ökande svårighetsgrad innan kirurgi skall genomföras på patienter. Vi använder oss av ProMis® hybridsimulator, Da Vinci robotsimulator och Ross robotsimulator samt våtlabsövning för färdighetsträning.

Läs mer om kursen på den engelska sidan 

Kurs