Professor emeritus Ejnar Eriksson

Professor emeritus i idrottsmedicin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Forskargrupp: Idrottsmedicin

Ejnar Eriksson är medicine doktor och professor emeritus i Idrottsmedicin. Ejnar Eriksson är specialist i ortopedisk kirurgi och blev 1987 Sveriges förste professor i Idrottsmedicin. Han var en av de 2-3 läkare som införde artroskopisk kirurgi (nyckelhålskirurgi) i Sverige. Han har även undervisat om artroskopisk kirurgi i sammanlagt 43 olika länder. Ejnar Eriksson bildade 1974 International Society for Skiing Safety (ISSS). 1982 bildade han ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Han var 1980-1986 President för FIMS (International Sports Medicine Federation) och är idag hedersmedlem i ett 15-tal olika internationella föreningar inom Idrottsmedicin. 

Ejnar Eriksson har forskat inom en rad områden av idrottsmedicin såsom t ex korsbandsskador och skador i skidåkning och skridskoåkning.Han har också forskat om olika sätt att förbättra och påskynda rehabiliteringen efter idrottsskador.

Ejnar Eriksson var läkare för Svenska skidlandslaget på 70-talet och har under årens lopp framgångsrikt opererat ett antal ledande svenska och utländska idrottsmän. Vidare har han genomfört nationella kampanjer för att förebygga utförsåkningsskador och bevisligen lyckats minska antalet skador. 

IdrottsmedicinProfessor