Översiktskurs i endokrina folksjukdomar – diabetes, tyreoidea och osteoporos

Enligt tillgängliga kvalitetsregister för diabetes (Nationella diabetesregistret, NDR) och Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser” föreligger stora förbättringsmöjligheter i vården av patienter med diabetes och patienter med osteoporos. Endast 6-20% av patienter som slutenvårdats för fraktur behandlas med benspecifikt läkemedel. Dessa båda sjukdomar tillsammans orsakar mycket stora vårdkostnader och kostnaderna kommer att öka på grund av det ökande antalet äldre i samhället. Denna kurs lär dig känna igen symptom på de vanliga endokrina folksjukdomarna diabetes, tyreoidea och osteoporos. Den ger dig även kunskap om utredning och differentialdiagnoser samt behandling och uppföljning.

Kursens upplägg

Föreläsningar, praktiska övningar och kliniskt baserade gruppseminarier med respektive specialistföreträdare. Examination sker genom bildspel med kliniska frågor där deltagarna via mentometer får svara på flervalsfrågor, med gemensam genomgång.

Vem riktar sig utbildningen till

ST-läkare eller specialister inom internmedicin, endokrinologi och diabetologi, allmänmedicin, geriatrik och njurmedicin.

Kursens mål

- Känna igen symptom på de vanliga endokrina sjukdomarna, diabetes mellitus, tyreoidea och osteoporos.

- Etablera vilken utredning som behövs för att bekräfta diagnosen.

- Kunna avgöra när patienten skall remitteras för fördjupad utredning vid specialistmottagning.

- Känna till vanliga differentialdiagnoser.

ST-mål

För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande del av delmål enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST:

Endokringologi och diabetes:

Delmål: 1, 2, 3, 4, 6, 8,10,11,12,14,15,19,20

Internmedicin:

Delmål: 1,2,4 (del av), 5 (del av), 6 (del av), 7, 9 (del av), 12,19, 20

Allmänmedicin:

Delmål: 1-5, 8,13,19, 20

Geriatrik:

Delmål: 1 (del av), 2 (del av), 3-5 (del av), 8-10 (del av), 14 (del av), 19-20 (del av)

Njurmedicin:

2,4,14 (del av), 19, 20 (del av)

Kursledare

Professor, senior

Kerstin Brismar

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Kerstin.Brismar@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2015-03-04, anmäl dig här

Välkommen till en viktig kurs som tar
upp kliniskt inriktade frågeställningar,
nationella riktlinjer och aktuell forskning
inom de tre stora endokrinologiska
folksjukdomarna, diabetes, tyreoidea
och osteoporos.

Kursdatum: 4-8 maj 2015.
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Fakultetsklubben, L1:00, Rolf Luft Centrum.
Avgift: 12 900 SEK exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch

Länkar

DiabetesEndokrinologiKurs