Nyheter STAR

Halvtidskontroll Olga Nilsson

Titel: Strukturerad utbildningsintervention för patienter med bukaortaaneurysm
Fredagen den 9 September kl. 13:00, konferensrummet Kärlkirurgiska kliniken A2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ny docent i Kärlkirurgi 2015

Docent

David Lindström

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: David.Lindstrom@ki.se

Forskningsanslag från SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2016

Ulf Hedin/Joy Roy har fått fortsatt stöd på 600 000 kr från SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".  Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Anton Razuvaev har fått 90.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease".

Högre kliniska forskare 2016

Joy Roy har fått SLL:s anslag Högre kliniska forskare 2016 om 800 000 SEK för forskningsprojektet "Bukaortaaneurysm: Nya mekanismer och prediktion av tillväxt och ruptur".

Ny postdoc

Postdoc

Hedvig Löfdahl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Hedvig.Lofdahl@ki.se

Forskningsanslag

Anton Razuvaev har fått 45.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease"

Ny doktorand

Forskarstuderande

Sayid Zommorodi

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: sayid.zommorodi@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Joy Roy har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture: Novel Mechanisms and Patient-Specific Rupture Risk Prediction

Docent

Joy Roy

Telefon: 851779355
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Joy.Roy@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Rebecka Hultgren har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture.

Docent

Rebecka Hultgren

Telefon: 08-517 765 96
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Rebecka.Hultgren@ki.se

Lars Maegdefessel utnämnd till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014

Lars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt-kärlsjukdomar. Forskningsprojektet använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern.

Läs mer om projektet på Ragnarsoderbergsstiftelse.se

Forskningsanslag från KTH/SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2015

Ulf Hedin får 750.000 kr från KTH/SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions". Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Forskningsprojektet syftar till att använda moderna bildbehandlingsprogram i kombination med patientdata, avancerade molekylärbiologiska metoder för att identifiera de patienter som är i stor risk för att drabbas av stroke och aortabristning. Dessutom kan man undvika onödiga operationer och på så sätt förbättra livskvaliteten för våra patienter. 

Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare går i år till Lars Maegdefessel 

Lars Maegdefessel forskar om en molekyl vid namn mikroRNA och dess betydelse för utveckling av åderförfettning. Målet med forskningen är att ta fram nya behandlingsmetoder för att minska antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom, framförallt vad det gäller åderförfettning och bråck på stora kroppspulsådern.

Läs mer i Hjärt-Lungfondens pressrelease 2014-09-01

Prins Daniel och Lars Maegdefessel