Nyheter Kärlkirurgi

This page in English

Forskningsanslag

Ulf Hedin har fått 250.000 kr från Mats Klebergs stiftelse för forskningsprojektet "Biomarkörer och mekanismer för instabil åderförkalkning".

Halvtidskontroll Olga Nilsson

Titel: Strukturerad utbildningsintervention för patienter med bukaortaaneurysm
Fredagen den 9 September kl. 13:00, konferensrummet Kärlkirurgiska kliniken A2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Forskningsanslag

Linnéa Eriksson har fått 360.000 kr (forskarmånader) från Hjärt-Lungfonden under perioden 2016-2017 för forskningsprojektet "Improvement of vessel wall healing by glucagonlike peptide-1 after arterial injury and vein grafting in diabetes”.

Ljubica Matic har fått 70.000 kr från Tore Nilsons Stiftelse och 50.000 kr från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för forskningsprojektet "Biomarkers after atherosclerotic plaque instability and stroke; Clinic and experimental studies”.

Silvia Aldi har fått 200.000 kr från Åke Wibergs Stiftelse för forskningsprojektet "Study of new markers in human carotid Plaque” och 20.000 kr från Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne för forskningsprojektet "Novel molecular mechanisms of atherosclerotic plaque instability and vessel wall healing".

Ulf Hedin har fått 150.000 kr från Diabetesfonden för forskningsprojektet “Diabetic vein graft disease”.

Ny docent i Kärlkirurgi 2015

Docent

David Lindström

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: David.Lindstrom@ki.se

Ny doktorand i oktober 2015

Doktorand

Urszula Rykaczewska

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: urszula.rykaczewska@ki.se

Forskningsanslag från SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2016

Ulf Hedin har fått fortsatt stöd på 600 000 kr från SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".  Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Anton Razuvaev har fått 90.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease".

Högre kliniska forskare 2016

Joy Roy har fått SLL:s anslag Högre kliniska forskare 2016 om 800 000 SEK för forskningsprojektet "Bukaortaaneurysm: Nya mekanismer och prediktion av tillväxt och ruptur".

Forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse

Ulf Hedin har fått 500 000 kr från Mats Klebergs Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

Gåva till forskningen

Tore Erkén har överlämnat en gåva till kärlkirurgens forskning på 500 000 SEK att användas inom projektet ”Biomarkörer för stabil åderförkalkning”.

Ny postdoc

Postdoc

Hedvig Löfdahl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Hedvig.Lofdahl@ki.se

Silvia Aldi har fått en tjänst som forskarassistent från och med den 1 mars 2015

Forskarassistent

Silvia Aldi

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: silvia.aldi@ki.se

Forskningsanslag

Carl-Magnus Wahlgren har fått 234.000 kr från Carnegiestiftelsen

Anton Razuvaev har fått 45.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease"

Ljubica Matic har fått 45.000 kr för forskningsprojektet "Novel molecular mechanisms of atherosclerotic plaque instability and vessel wall healing"

Silvia Aldi har fått 45.000 kr för forskningsprojektet "Melanoregulin is a new player in human atherosclerotic plaque"

Ny doktorand

Forskarstuderande

Sayid Zommorodi

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: sayid.zommorodi@ki.se

Nya medlemmar i gruppen

Vi välkomnar Louis Riddez, Martin Sundelöf och Evelyne Zibung Hofmann från traumakirurgi till vår grupp.

Forskare

Martin Sundelöf

Telefon: 08-517 91 44
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: martin.sundelof@ki.se

Doktorand

Evelyne Zibung Hofmann

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: evelyne.zibung.hofmann@ki.se

Dokumentärserie om barnhjärtcentrum

SVT visar under våren 2015 en dokumentärserie i 6 delar om barnhjärtcentrum i Lund. En av kirurgerna som medverkar i dokumentären "Rakt in i hjärtat" är Kiet Tran.

Forskare

Kiet Tran

Telefon: 87798
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Kiet.Tran@ki.se

KID-medel hösten 2014

Ulf Hedin har beviljats KID-medel från Karolinska Institutet för delfinansiering av ny doktorand. Titel: "Identification and characterization of novel vascular smooth muscle cell markers-in biology and disease".

Ny doktorand i december 2014

Doktorand

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Joy Roy har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture: Novel Mechanisms and Patient-Specific Rupture Risk Prediction.

Docent

Joy Roy

Telefon: 851779355
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Joy.Roy@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Rebecka Hultgren har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture.

Docent

Rebecka Hultgren

Telefon: 08-517 765 96
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Rebecka.Hultgren@ki.se

CSTP-medel

Moritz Lindquist Liljeqvist har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Doktorand

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

Ny doktorand i november 2014

Doktorand

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stöder projektet "Karotisstenos och stroke: Från Människa till Molekyl- en systembiologisk strategi för att identifiera biomarkörer och molekylära processer i instabil åderförkalkning" med 2.100.000 kr under perioden 2015-2017.

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Ulf Hedin har beviljats 1.800.00 kr från Hjärt-Lungfonden under perioden 2015-2017 för projektet "Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa".

ALF projektmedel

Ulf Hedin har beviljats 1.700.000 kr i ALF projektmedel under perioden 2015-2017 för projektet "Åderförkalkning, karotisstenos och stroke - från molekyl till människa". 

Forskningsanslag från KTH/SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2015

Ulf Hedin får 750.000 kr från KTH/SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions". Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH,  Professor Christian Gasser.

Forskningsprojektet syftar till att använda moderna bildbehandlingsprogram i kombination med patientdata, avancerade molekylärbiologiska metoder för att identifiera de patienter som är i stor risk för att drabbas av stroke och aortabristning. Dessutom kan man undvika onödiga operationer och på så sätt förbättra livskvaliteten för våra patienter. 

Ny postdoc i augusti 2014

Postdoc

Linnéa Eriksson

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Linnea.Eriksson@ki.se

Nya doktorander i augusti 2014

Doktorand

Sari Hammo

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: sari.hammo@ki.se

Forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse och Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Ulf Hedin har erhållit 1 MKr från Mats Klebergs Stiftelse och 50 000 Kr från Signe och Olof Wallenius Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

CSTP

Samuel Röhl har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Doktorand

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

SSMF stipendium

Perisic Ljubica har fått SSMF, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings postdoktorala stipendium för "Discovery and characterization of biomarkers for unstable atherosclerosis".

Ljubica Perisic 

Hjärt-kärlsjukdomar