Disputationer

Disputation: Erik Neovius

2016-11-2500:00 ÖNH:s föreläsningssal A6:02Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Utveckling av operationstekniker vid kraniofacial rekonstruktion

Opponent

Avni Abdiu, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Bodil Lund, Karolinska Institutet

Ann Hermansson, Lunds Universitet

Paul Ackerman, Karolinska Institutet

 

Import to calendar