Idrottsmedicin

This page in English

Forskargruppsledare

Associate Professor

Per-Mats Janarv

E-post: per-mats.janarv@ki.se

Unit: Sports Medicine

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU
Sophiahemmet
Valhallavägen 91
114 86 Stockholm  

Forskningsprojekt

Forskningen bedrivs vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU.

CIFU:s pågående kliniska forskning är för närvarande främst inriktad på knäskador, framförallt främre korsbandsskador. Kartläggningen rör allt ifrån uppkomstmekanismen till behandling, rehabilitering och återgång till idrott. Målet med analys av uppkomstmekanism är att försöka att finna ett mönster som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder.

Pågående projekt

 • Behandling vid skador och besvär i senor
 • Främre korsbandsskador på växande individer
 • Förklaringsmodell till resultatet av olika behandlingsresultat vid allvarliga ligamentskador i knäleden
 • Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion
 • Behandling av degenerativa meniskskador
 • Broskskador i knäleden
 • Träning med syfte att minska ländryggsbesvär hos gymnaster
 • Idrottsskadeprevention
 • Preventionsforskning på främre korsbandsskador på alpina skidåkare
 • ACL - skillnad mellan knäfunktion och aktivitetsnivå mellan män och kvinnor eller mellan de som har opererats med knäskålssena respektive hamstringssena
 • Knäfunktion hos personer som genomgått revisionskirurgi efter ACL-rekonstruktion - jämförelse postoperativa resultat med personer som genomgått primär ACL-rekonstruktion 

Medlemmar i gruppen

Forskarstuderande

Anna Eliason

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Anna.Eliason@ki.se

Docent

Björn Engström

Telefon: 08-33 15 87
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Bjorn.Engstrom@ki.se

Docent

Magnus Forssblad

Telefon: 704842616
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Magnus.Forssblad@ki.se

Doktorand

Jesper Kraus Schmitz

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: jesper.kraus.schmitz@ki.se

Forskare

Christina Mikkelsen

Telefon: 08-406 26 96
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: christina.mikkelsen@ki.se

Anknuten

Anna Pappas

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Anna.Pappas@ki.se

Anknuten

Tönu Saartok

Telefon: 0498-26 80 00
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Tonu.Saartok@ki.se

Anknuten

Anders Stålman

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Anders.Stalman@ki.se

Anknuten

Kerstin Sunding

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Kerstin.Sunding@ki.se

Forskarstuderande

Kjell Svensson

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: kjell.svensson@ki.se

Postdoc

Ulrika Tranaeus Fitzgerald

Enhet: Kardiovaskulär epidemiologi
E-post: Ulrika.Tranaeus@ki.se

Anknuten

Anders Valentin

Telefon: 84062690
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Anders.Valentin@ki.se

Anknuten

Suzanne Werner

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Suzanne.Werner@ki.se

Anknuten

Maria Westin

Enhet: Idrottsmedicin
E-post: Maria.Westin.3@ki.se

Idrottsmedicin