Fristående kurser vid MMK

This page in English

Akut och kronisk smärta. Uppkomstmekanismer och behandlingsstrategier, 30 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och, inom särskilt väsentliga delar, fördjupande kunskaper om smärta i ett kliniskt perspektiv i enlighet med kunskapskrav formulerade i ett kliniskt perspektiv.

Akut och kronisk smärta - uppkomstmekanismer och behandlingsstrategier

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, 30 hp

Dagens ökade antal idrotter och en alltmer specialiserad idrott innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt i prevention mot uppkomst av idrottsskador. Kursen avser även att ge inblick i aktuell forskning samt lägga grunden för och stimulera till idrottsmedicinsk forskning. 

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30 hp

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionsproblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem

Grundläggande proteskirurgi

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i proteskirurgi i höft och knä - teori och praktik.

Proteskirurgi

 

Kurs