Forskargrupper vid MMK

This page in English
Forskargrupper A-Ö Forskargruppsledare

Bröstkirurgi

Professor/överläkare

Jan Frisell

Telefon: 08-517 709 15
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Jan.Frisell@ki.se

Cancergenetik

Professor, senior

Annika Lindblom

Enhet: Cancergenetik
E-post: Annika.Lindblom@ki.se
Diabetes typ 2
Professor, senior

Claes-Göran Östenson

Enhet: Diabetes typ 2
E-post: Claes-Goran.Ostenson@ki.se
Diagnostisk radiologi
Professor, adj

Lennart Blomqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Lennart.K.Blomqvist@ki.se
 
Endokrin kirurgi
Forskargruppsledare

Inga-Lena Nilsson

Telefon: 08-517 731 11
Enhet: Endokrin kirurgi
E-post: Inga-Lena.Nilsson@ki.se
Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
Professor, senior

Anna-Lena Hulting

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anna-Lena.Hulting@ki.se
Idrottsmedicin
Forskargruppsledare

Per-Mats Janarv

E-post: per-mats.janarv@ki.se

Enhet: Idrottsmedicin

Integrativ fysiologi
Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se
Kirurgisk vårdvetenskap
Professor

Pernilla Lagergren

Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: Pernilla.Lagergren@ki.se
Klinisk fysiologi
Professor, senior

Kenneth Caidahl

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Kenneth.Caidahl@ki.se
Klinisk genetik
Professor/överläkare

Magnus Nordenskjöld

Telefon: 51773928
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Magnus.Nordenskjold@ki.se
Klinisk kemi och koagulation
Professor/överläkare

Thomas Renné

Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: Thomas.Renne@ki.se
Klinisk smärtforskning
Affilierad professor

Per Hansson

Enhet: Klinisk smärtforskning
E-post: Per.Hansson@ki.se
Kolorektal kirurgi
Professor/överläkare

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se
Kärlkirurgi
Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se
Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Professor/överläkare

Anna Wedell

Telefon: 08-517 765 35
Enhet: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
E-post: Anna.Wedell@ki.se
Neurogenetik

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
Enhet: Neurogenetik
E-post: Martin.Schalling@ki.se

Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se

Ortopedi
Professor/överläkare

Lars Weidenhielm

Enhet: Ortopedi
E-post: Lars.Weidenhielm@ki.se
Rekonstruktiv plastikkirurgi
Docent

Filip Farnebo

Telefon: 08-517 708 47
Enhet: Rekonstruktiv plastikkirurgi
E-post: Filip.Farnebo@ki.se
Signaltransduktion
Professor

Per-Olof Berggren

Telefon: 08-517 757 31
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Per-Olof.Berggren@ki.se
Thoraxanestesiologi och intensivvård
Professor/överläkare

Jan Van Der Linden

Telefon: 08-517 708 33
Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: Jan.vanderLinden@ki.se
Thoraxkirurgi
Prefekt

Anders Franco-Cereceda

Telefon: 08-517 708 26
Enhet: Administration
E-post: Anders.Franco-Cereceda@ki.se
Tillväxt och metabolism
Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se
Urologi
Professor/överläkare

N Peter Wiklund

Enhet: Urologi
E-post: Peter.Wiklund@ki.se
Övre GI kirurgi
Professor/överläkare

Jesper Lagergren

Telefon: 08-517 760 12
Enhet: Övre GI-kirurgi
E-post: Jesper.Lagergren@ki.se