Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

This page in English

Forskargruppsledare

Professor, senior

Anna-Lena Hulting

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anna-Lena.Hulting@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, D2:04
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Vi arbetar med kartläggning av hypofyshormonernas fysiologiska roller och interaktioner, betydelse vid tillväxt och metabolism och förändringar vid olika neuroendokrina sjukdomar.

Bakgrund

Det finns nu möjligheter att med hjälp av nya tekniker för mätning av hormoner, beskrivning av hormoners förekomst i olika vävnader och celler samt kartläggning av hormonreceptorer klargöra hormonella neurohormonella reglersystem och beskriva förändringar vid olika sjukdomar.

Preliminära resultat

Vi har påvisat antikroppar mot hypofysvävnad vid inflammatorisk hypofyssjukdom och identifierat flera olika autoantigen. Fortsatt kartläggning pågår. Vi har utvecklat egen RIA-metod för mätning av humant galanin, ett hormon som bl a finns i hypofysen normalt och i hypofystumörer. Galanins betydelse är ännu ej helt klarlagd. Vi har visat förekomst av receptorer för hypofyshormonet vasopressin på benceller (osteoblaster), vilkas tillväxt stimuleras av både vasopressin och oxytocin. Vi arbetar också med långtidsuppföljning och epidemiologisk utvärdering av pat. med prolaktinom, som är den vanligaste hypofystumören. Metabola effekter av prolaktin och hyperprolaktinemi undersöks. Metoder: Immunoblottingteknik, immunohistokemi, in-situhybridisering, RIA-teknik, real.time-PCR, mätning av metaboliter och hormoner i blod, epidemiologiska och statistiska metoder m.m.

Hypofyscentrum

Hypofyscentrum är en samlad enhet för klinisk handläggning av patienter med sjukdomar i hypothalamus/hypofysregionen, där 9 kliniker samverkar. Hypofyscentrum utgör basen för experimentell och klinisk forskning med nära anknytning mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Medlemmar i gruppen

Universitetslektor/klinisk anställning

Sophie Bensing

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sophie.Bensing@ki.se

Anknuten

Katarina Berinder

Telefon: 08-517 719 14
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Katarina.Berinder@ki.se

Docent

Anneli Björklund

Telefon: 08-517 794 58
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anneli.Bjorklund@ki.se

Anknuten

Sigridur Björnsdottir

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sigridur.Bjornsdottir@ki.se

Anknuten

Kerstin Hall

Telefon: 51779153
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Kerstin.Hall@ki.se

Anknuten

Anna Kistner

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: anna.kistner@ki.se

Anknuten

Kristina Linder

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Kristina.Linder@ki.se

Anknuten

Kristina Melkersson

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Kristina.Melkersson@ki.se

Anknuten

Gabriel Nordling Eriksson

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: gabriel.nordling.eriksson@ki.se

Postdoc

Tsuyoshi Ohki

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: tsuyoshi.ohki@ki.se

Doktorand

Jakob Skov

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: jakob.skov@ki.se

BALAD - Behandling av LADA

LADA (Latent Autoimmunde Diabetes in Adults) utgör c:a 10% av typ 2 diabetes och är en speciell typ av diabetes där bästa behandling inte är känd. Det hoppas vi BALAD studien skall ge svar på.

Tidigare studier har visat att det är bra att bevara den egna insulinproduktionen så länge som möjligt eftersom blodsockret då lättare hålls på önskad nivå. BALAD studien undersöker vilken som är bästa behandling för att behålla den egna insulinproduktionen vid LADA  så länge som möjligt.

BALAD-studien

NeuroendokrinologiNeurogenetik