Emeriti professorer vid MMK

Emeriti professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Margareta Blombäck Professor emerita i koagulationsforskning
Suad Efendic Professor emeritus i endokrinologi 
Ejnar Eriksson Professor emeritus i idrottsmedicin
Lars-Ove Farnebo Professor emeritus i kirurgi
Kerstin Hall Professor emerita i endokrinologi 
Bertil Hamberger Professor emeritus i kirurgi
Per Renström Professor emeritus i idrottsmedicin
Torgny Svenberg Professor emeritus i kirurgi
Hans Wiksell Professor emeritus i klinisk tillämpning av elektromagnetiska och akustiska vågrörelser
Professor