Aktiviteter Kolorektal kirurgi

Veckoplaneringsmöte 

Måndagar kl 09:00, biblioteket P9:03.

Forskningsseminarium

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektalcancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att vi ska få en konstruktiv diskussion.

Plats: Gastrocentrum, kirurgsektionen, Solna, Helikopterhuset, 3 trappor, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tid 17:30-19:00

Måndag 3 oktober kl 17.30

  • Prognostiska faktorer vid colorektal cancer. Petri Rantanen, doktorand, inst. för molekylär medicin och kirurgi.
  • Framgångsrika åtgärder mot anastomosinsufficiens. Henrik Iversen, inst. för molekylär medicin och kirurgi.
  • Vi granskar ett manuskript.

Måndag 14 november kl 17.30

  • Kirurgiska aspekter på CME och högersidig coloncancer – blir det bättre resultat? Doktorand, överläkare, Richard Bernhof St Görans sjh

Måndag 5 december kl 17.30

  • Samhällsekonomiska konsekvenser av cancer recti, Lin Jing Chen, inst. för medicinsk epidemiologi.

Akademitimmen

Akademiskt gemensamt möte på Gastrocentrum. Mötet börjar alltid med 15 minuters information från verksamhetschef/bitr verksamhetschef och därefter en intressant föreläsning.

Fredagar kl 13.00-14.00, länk: Vinter P904 (S) och Biblioteket K61 (H) 

 

Gastroenterologi