Aktiviteter Kolorektal kirurgi

Veckoplaneringsmöte 

Måndagar kl 09:00, biblioteket P9:03.

Forskningsseminarium

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektalcancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion!

Plats: Gastrocentrum, kirurgsektionen, Solna, Helikopterhuset, 3 trappor, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tid 17:30-19:00

Måndag 9 januari 2017 kl 17.30

  • Emma Rosander presenterar (del av) sitt doktorandprojekt: ”Multiorganresektion vid lokalt avancerad koloncancer”.
  • Björn Bolmstrand presenterar (del av) sitt doktorandprojekt: ”Urinvägsrekonstruktion vid kolorektal cancerkirurgi”.

Måndag 20 februari 2017 kl 17.30

  • Mats Lambe, professor och chef på RCC Uppsala/Örebro berättar om megalänkning av kvalitetsregister mot andra hälso-/sjukvårdsregister.

Måndag 13 mars 2017 kl 17.30

  • Annika Svanström Röjvall presenterar sitt doktorandprojekt: "Adverse effects from treatment for rectal cancer stage I-III in women”
  • Stina Funetes presenterar två delarbeten inom ramen för sin avhandling: “Långtidsuppföljning av biverkningar inom Sthlm III studien.”

Måndag 24 april 2017 kl 17.30

  • Predisputation Anders Elliot. Genomgång av delarbeten med utsedda opponenter för varje delarbete.

Akademitimmen

Akademiskt gemensamt möte på Gastrocentrum. Mötet börjar alltid med 15 minuters information från verksamhetschef/bitr verksamhetschef och därefter en intressant föreläsning.

Fredagar kl 13.00-14.00, länk: Vinter P904 (S) och Biblioteket K61 (H) 

 

Gastroenterologi