Reumatologiska inflammationssjukdomar

This page in English

Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (Clinical Therapy Research Inflammatory Diseases, ClinTRID) är en ny enhet på Karolinska Institutet med lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Enheten består av en enhetschef, forskare med kliniska och icke kliniska bakgrunder, doktorander och en enhetsadministratör. Vi har specialkunskaper inom registerstudier, kliniska prövningar, medicin, nutrition och molekylärbiologi med erfarenhet av att bedriva engagerade och produktiva samarbeten och en förmåga att samordna och upprätthålla långsiktiga projekt. Dessutom ser vi till att genom kontinuerliga fortbildningar ligga i framkant.

Inflammationssjukdomar

Kroniska inflammationssjukdomar, även kallat systemsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, kan orsaka stora skador på kroppens vävnader med påverkan på enskilda organs funktion och ibland även på hela kroppen. Vad som orsakar en kronisk inflammation är inte helt klart även om det finns indikationer på att viss genetisk bakgrund och/eller miljöfaktorer kan vara en utlösande faktor. Klart är dock att människor med kroniska inflammationssjukdomar tenderar att genomgå ett stort lidande på grund av symptom som orsakas av inflammationen men också på grund av ständig medicinering och biverkningar från läkemedel. Även om det på senare tid har gjorts stora framsteg inom fältet för terapi saknas det än idag en fullt effektiv behandling.

Mål och framtid

Vi är en innovativ enhet som ämnar att uppnå våra mål genom tydliga och målinriktade samarbeten. I dagsläget har vi täta samarbeten med reumatologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och med reumatologienheten på Karolinska Institutet, men även med medicinska enheter inom gastroenterologi, dermatologi och neurologi, och Temacentrum Inflammation. På sikt ser vi även fram emot att samarbeta med flertalet olika specialister inom ramen för Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

Vi har som mål att besvara frågor inom behandlingsforskning med professionella och gränsöverskridande kollaborationer. Våra verktyg är prospektiva kliniska prövningar och observationella, ofta registerbaserade studier, modern visualisering med ultraljud, och tillgång till nya laborativa metoder genom samarbeten med forskningslaboratorier och forskningsinriktade företag. Vi analyserar behandlingar och behandlingsstrategier med avseende på effektivetet och säkerhet, behandlingar avseende genusaspekter och behandlingar avseende de allt viktigare hälsoekonomiska aspekterna. De långsiktiga målen för vår verksamhet är att finna svar som kan bidra till att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett alltmer optimerat och individanpassat sätt, och som på sikt leder till att vi kan förebygga sjukdomarna och närma oss möjligheten att faktiskt bota patienter.

Forskningsprojekt

Project Description Contact Person
NORD-STAR

Nordic randomized clinical trial in early RA. Initial 4-way randomization (conventional vs 3 biologics); re-randomization for patients in remission to immediate vs delayed step-down therapy (800 patients).

Monica Rydén Aulin

NORD-STAR ultrasound

Follow-up of disease activity using musculoskeletal ultrasound in patients with early rheumatoid arthritis Yogan Kisten

CO-STAR

Nordic randomized trial in early RA for patients in LDA, immediate vs delayed step-down therapy (400 patients) Monica Rydén Aulin

IRBIS-retrospective

International registry  (>400).

Monica Rydén Aulin

IRBIS-prospective

International prospective registry, Projected: 2.000

Monica Rydén Aulin

RING trial

European randomized clinical trial with rituximab in refractory SLE nephritis (200)

Peter Westerling

RITUXILUP

European randomized clinical trial with rituximab in new-onset SLE nephritis (200)

Peter Westerling

MUSCARA: ultrasound support in choice of therapy

Prospective Swedish collaborative project (120)

Hamed Rezaei

RHEUMASCAN (fluorescence optical imaging, FOI)

Feasibility study of new diagnostic tool ( Oblique views and PsA skin imaging), Digital Activity Quantification (DACT-FOI)

Erik af Klint

RHEUMASCAN (diagnostic utility of FOI)

The diagnostic utility of FOI in early RA

Adrian Levitsky

SWEFOT long-term follow-up

5-year clinical, radiological, and health-economic evaluation

Ronald van Vollenhoven

SWEFOT Biomarkers

Biomarkers in early RA, in collaboration with Crescendo (487) 

Karen Hambardzumyan

SWEFOT omics

Biomarkers in early RA, in collaboration with Per-Johan Jakobsson

Karen Hambardzumyan

SWEFOT Auto-antibodies

Investigation of drug influence on autoantibody profile and to reveal predictors of response to different therapies (Collaboration with PROTAGEN and Prof. M Schneider Karen Hambardzumyan

SWEFOT PAMERA

International GWAS collaboration through Mayo Clinic

Ronald van Vollenhoven

FIN/NEORACO POPERA

Collaboration with Vappu Rantalaiho and colleagues in Finland. 

Ronald van Vollenhoven

SWEFOT Adipokines

Adipokines in early RA, extension study. 

Adrian Levitsky

ACPA fine specificity/biomarkers

Antibody profiling, 65 markers

Saedis Saevarsdottir

Diet and treatment results in RA and SLE

800 RA cases from EIRA & 114 SLE cases from SLEVIC

Cecilia Lourdudoss

Diet and pain in RA

1.296 RA cases from EIRA

Cecilia Lourdudoss

Dietary changes after RA diagnosis

130 RA cases from SMC

Cecilia Lourdudoss

Diet and plaque in SLE

114 SLE cases from SLEVIC

Cecilia Lourdudoss

ARTIS CZP

Certolizumab in RA, ARTIS registry study(400)

Katerina Chatzidionysiou

Review health-economic registry studies in Nordic countries

Literature review

Heather Miller

Health-economic studies of data from SWEFOT, DOSERA and other trials

Health-economic data analysis and modeling

Heather Miller

Rituximab long-term follow-up

Follow-up of rituximab treated patients with SLE

Ronald van Vollenhoven

SLE pattern study -  Collaboration with Hopkins Lupus Centre

A retrospective descriptive analysis of the Hopkins Lupus cohort to discern and describe SLE disease activity patterns over time. (2000 patients)

Noémi Györi

Kaltenborn mobilization and ultrasound study

Utilization of Kaltenborn manual mobilization for pain and Doppler reduction in patients with RA.

Adrian Levitsky

Definition of Remission in SLE (DORIS).

International consensus finding followed by analyses.

Noémi Györi

Glucocorticoid side effects.

Post-hoc analysis of BLISS dataset.

Ronald van Vollenhoven

MRI in patients with SpA

Analysis of MRI findings in sacroiliac joints of patients with SpA (47 patients)

Francesca Faustini
BASMI predicting therapy respons

Analysis of the role of the BASMI in predicting therapy response in SpA. (77 patients)

Francesca Faustini

HITHARD/Guepard meta-analysis

Systematic literature review and meta-analysis of randomized trials on induction-maintenance strategies for RA.

Sharzad Emamikia

 

Publikationer

 

 

 

 

 

Personal

Kontakta oss

InflammationReumatologi