Lansering av Forskningspersoner sökes

Published 2015-06-02 11:22. Updated 2015-12-07 10:17

Nu har sidan Forskningspersoner sökes smyglanserats.

Personer som önskar att delta som forskningsperson eller försöksperson kan anmäla sig på sidan.

Forskare som önskar att få tillgång till forskningspersoner eller försökspersoner söker lämpligast information på https://internwebben.ki.se/sv/forsokspersoner-annonsera-pa-kise

Där hittar du som forskare instruktioner och ett webbformulär för att lägga in din annons.