Disputationer

Disputation - Ali Zirakzadeh

2017-05-1209:30 Skandiasalen - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

B Lymphocytes in Solid Human Malignancies

Huvudhandledare:

Professor Ola Winqvist

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin

Enheten för Immunologi och Allergi

Bihandledare:

M.D., Ph.D. Per Marits

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin

Enheten för Immunologi and Allergi

Fakultetsopponent:

Docent Åsa Johansson

Lunds universitet

Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Betygsnämnd:

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap

Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Docent Sara Mangsbo, Uppsala universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi Klinisk Immunologi

Contact person: Ali Zirakzadeh