Internwebben för MedS

KI har en Internwebb som är öppen och visas för alla. Den informationen hittar du på Internwebben-KI.

Viss information rörande Medicin Solna visas bara för den som är anställd eller anknuten till KI. Den typen av information hittar du på Internwebben för MedS. För att kunna komma till internwebben för MedS måste du vara inloggad på KIs nätverk eller använda VPN om du finns utanför KIs nätverk.