Forskning om Infektionssjukdomar

This page in English

Forskning om Infektionssjukdomar bedrivs av Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

Infektionsforskningen vid Karolinska Institutet har en mycket stor bredd och inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor. Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har en verksamhet som omfattar drygt 20% av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas för flertalet av forskningsprojekten.

Infektionsutbildning ges inom ramen för grundutbildning, forskarutbildning och klinisk vidareutbildning.

Organisation

Vid enheten för infektionssjukdomar i Solna arbetar omkring 35 personer inkluderande professorer, forskargruppsledare, läkare, post docs, doktorander, laboratorieassistenter och administratör. Forskning och utbildning sker i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik.

Forskningsområden

Aktuella forskningsområden omfattar bland annat

  • HIV
  • Malaria
  • Inflammationsimmunolgi
  • Tuberkulos samt bakteriella luftvägsinfektioner
  • Resistensutveckling mot antibiotika
  • CNS infektioner

Forskargrupper

Forskargrupp Område
 Kristina Brolidens forskargrupp HIV, Biology of HIV transmission and mucosal antiviral immune responses
 Anna Färnerts forskargrupp Malaria, molecular epidemiology, immunity and interventions
 Jonas Hedlunds forskargrupp Lunginfektioner
Adnane Achours forskargrupp

Structurell och biofysisk immunologi. Masscytometri.

Petter Brodins forskargrupp

Mänskligt immunsystem