Forskargrupp Jonas Hedlund

Lunginfektioner

Jonas Hedlund är docent i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet, med placering vid institutionen för medicin, Solna.
Jonas Hedlund har sedan mer än 20 år bedrivit forskning om lunginfektioner. Forskningsfältet har främst varit riktat mot pneumokockbakterier och influensa. Forskningsområdet omfattar preventiva åtgärder med vaccinationsstudier, studier av metoder för att kunna förutsäga prognosen för patienter som sjukhusvårdas för samhällsförvärvad pneumoni och utvecklande av nya diagnostiska metoder för att påvisa smittämnen som orsakar pneumoni.

Publikationer

Swedish guidelines on the management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults--Swedish Society of Infectious Diseases 2012.
Spindler C, Strålin K, Eriksson L, Hjerdt-Goscinski G, Holmberg H, Lidman C, et al
Scand. J. Infect. Dis. 2012 Dec;44(12):885-902

Clinical impact of combined viral and bacterial infection in patients with community-acquired pneumonia.
Johansson N, Kalin M, Hedlund J
Scand. J. Infect. Dis. 2011 Aug;43(8):609-15

Improvement of CRB-65 as a prognostic scoring system in adult patients with bacteraemic pneumococcal pneumonia.
Dwyer R, Hedlund J, Darenberg J, Henriques-Normark B, Naucler P, Runesdotter S, et al
Scand. J. Infect. Dis. 2011 Jul;43(6-7):448-55

Etiology of community-acquired pneumonia: increased microbiological yield with new diagnostic methods.
Johansson N, Kalin M, Tiveljung-Lindell A, Giske C, Hedlund J
Clin. Infect. Dis. 2010 Jan;50(2):202-9

Effects of a large-scale introduction of the pneumococcal polysaccharide vaccine among elderly persons in Stockholm, Sweden.
Spindler C, Hedlund J, Jasir A, Normark B, Ortqvist A
Vaccine 2008 Oct;26(43):5541-6

[Management of adult patients with community-acquired pneumonia. Evidence-based guidelines from the Swedish Infectious Diseases Association].
Strålin K, Goscinski G, Hedlund J, Lidman C, Spindler C, Ortqvist A, et al
Lakartidningen ;105(38):2582-7

Influenza vaccination and mortality: prospective cohort study of the elderly in a large geographical area.
Ortqvist A, Granath F, Askling J, Hedlund J
Eur. Respir. J. 2007 Sep;30(3):414-22

Quantitative detection of Streptococcus pneumoniae from sputum samples with real-time quantitative polymerase chain reaction for etiologic diagnosis of community-acquired pneumonia.
Johansson N, Kalin M, Giske C, Hedlund J
Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2008 Mar;60(3):255-61

Streptococcus pneumoniae: epidemiology, risk factors, and clinical features.
Ortqvist A, Hedlund J, Kalin M
Semin Respir Crit Care Med 2005 Dec;26(6):563-74

Kontakt

Docent, Överläkare

Jonas Hedlund

Arbete:08-51771859
Fax:08-51771806

E-post:jonas.u.hedlund@karolinska.se

Adress:Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 17176 Stockholm.