Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (ClinTRID)

This page in English

Enheten syftar till att forska på och vara nytänkande i frågor avseende behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att tillämpa värdeskapande samarbeten, formulera och söka svar på dagsaktuella frågor samt nyttja styrkan i resurser som kliniska prövningar och registerbaserade studier, nationella som internationella.


Forskning

Forskningsområde

Ansvarig

Reumatologisk inflammationsforskning

Professor, Enhetschef
Ronald van Vollenhoven

Gastroenterologisk inflammationsforskning

Adjungerad Professor Sven Almer

Kontakta oss

Enhetschef

Professor/överläkare

Ronald van Vollenhoven

Telefon: 08-517 760 77
Enhet: Forskargrupp R van Vollenhoven
E-post: Ronald.van.Vollenhoven@ki.se

Ställföreträdande enhetschef

Samordnare

Monica Rydén Aulin

Telefon: 08-517 711 10
Enhet: Forskargrupp R van Vollenhoven
E-post: monica.ryden.aulin@ki.se

Handläggare

Lisbeth Löfstrand

Telefon: 08-524 860 29
Enhet: Grants Office
E-post: Lisbeth.Lofstrand@ki.se

GastroenterologiInflammationReumatologi