Enheten för infektionssjukdomar

This page in English

Vid enheten för infektionssjukdomar arbetar omkring 35 personer inkluderande professorer, forskargruppsledare, läkare, post docs, doktorander, laboratorieassistenter och administratör.

Infektionsforskningen vid Karolinska Institutet har en mycket stor bredd och inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor.

Vid enheten för infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Solna sker forskning och utbildning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik. Infektionskliniken har en verksamhet som omfattar drygt 20 % av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas för flertalet av forskningsprojekten.

Aktuella forskningsområden

HIV

Malaria

Inflammationsimmunologi

Tuberkulos samt bakteriella luftvägsinfektioner

Resistensutveckling mot antibiotika

CNS infektioner

Mer om infektionsforskning

Kontakt

Enhetschef
Professor/specialistläkare

Anna Färnert

E-post: Anna.Farnert@ki.se
Enhetsadministratör
Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektionskliniken, B3:03

171 76 Stockholm

Postadress

Institutionen för medicin Solna (MedS)

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B3:03

171 76 Stockholm

Leveransadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektion B3:03

171 76 Stockholm