Avdelningen för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (ClinTRID)

This page in English

Avdelningen syftar till att forska på och vara nytänkande i frågor avseende behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att tillämpa värdeskapande samarbeten, formulera och söka svar på dagsaktuella frågor samt nyttja styrkan i resurser som kliniska prövningar och registerbaserade studier, nationella som internationella.


Forskning

Forskningsområde Ansvarig
Reumatologisk inflammationsforskning Ronald van Vollenhoven, professor
Gastroenerologisk inflammationsforskning Sven Almer, adjungerad professor

Kontakt

Avdelningschef

Professor/överläkare

Ronald van Vollenhoven

Telefon: 08-517 760 77
Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: Ronald.van.Vollenhoven@ki.se

Ställföreträdande avdelningschef

Samordnare

Monica Rydén Aulin

Telefon: 08-517 711 10
Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: monica.ryden.aulin@ki.se

GastroenterologiInflammationReumatologi