Avdelningar

This page in English

Institutionen för Medicin, Solna, består av 44 forskargrupper vid 14 avdelningar som representerar breda medicinska områden.

Ateroskleros, se Kardiovaskulär medicin!

Beräkningsmedicin

Dermatologi och venereologi

Experimentell endokrinologi

Experimentell reumatologi

Experimentell kardiovaskulär forskning, , se Kardiovaskulär medicin!

Immunologi och allergi

Infektionssjukdomar

Internmedicin

Kardiologi

Kardiovaskulär Medicin

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk epidemiologi

Lungmedicin

Mikrobiell patogenes

Reumatologi