Anställd

Information till dig som nyanställd vid Institutionen för Medicin, Solna

Praktisk info för dig som nyanställd

Registrera dig

Karolinska Institutet använder sig av elektronisk registrering av kompetens. Som nyanställd ska du registrera din kompetens på Primula På Webb (PPW). Instruktioner om hur du gör finns i Lathund för PA-webben som du får av din administratör. Du behöver din KI-inloggning och lösenord.

Registrera dig på PPW

Central administration

Information om institutionens centrala administration. Vem du kan vända dig till med frågor om ekonomi, personal eller kursadministration.

Organisationsöversikt

Organisationsöversikt med info

Hitta på KI

Lokaler, med karta över området.

Lön/Skatt

till internwebben

Företagshälsovård

Previa direkt

Sedan hösten 2014 finns en telefonstödstjänst som ett komplement till övriga företagshälsovårdstjänster. Telefonstödet är tillgängligt för alla anställda inklusive doktorander och postdocs på stipendier för att underlätta och snabbt fånga upp behov av hjälp och stöd. Läs mer på:  https://internwebben.ki.se/sv/previa-direkt

Telefonnummer 0771-53 00 53, dygnet runt

Medarbetarstödet innebär att psykologer, jurister eller ekonomer kontaktar dig för stöd och råd via telefon inom 24 timmar. Stödet omfattar fem samtal á 45 minuter per ärende och år.

I tjänsten ingår även ett chefsstöd samt stöd vid kriser, läs mer om det på: https://internwebben.ki.se/sv/previa-direkt

Utöver Previa direkt erbjuder Karolinska Institutet dig som medarbetare att beställa/använda följande tjänster:

  • Kortare telefonrådgivning i hälso- och arbetsmiljöfrågor samt psykosociala frågor, vid behov ett kartläggande besök hos företagssköterska
  • Två besök per år till valfri specialist; företagsläkare, företagssjukgymnast, företagssköterska, beteendevetare/psykolog, därefter skall återkoppling ske till närmaste chef, alternativt till personalavdelningen
  • Åtgärder efter stickskada, bitskada eller annan blodsmitta
  • Vaccination Hepatit B
  • Lagstadgande hälsoundersökningar vid t ex arbete med härdplaster, arbete med försöksdjur eller bildskärmsarbete

All information om Previa: https://internwebben.ki.se/sv/previa-foretagshalsovard

Skattsedel

Skatteverkets blankett med aktuell skattetabell. Lämnas till Institutionens centrala administration.

Skattsedel

PA-Handboken från centrala HR

Innehåller användbar information till anställda

Information_till_anstallda.pdf (intranät)

Rapportera semester, ändrad adress och kontaktuppgifter

PPW - Primula På Webb, PPW, heter KI:s egenrapporteringssystem. Här ska alla anställda registrera sin kompetens, söka semester och andra ledigheter, samt friskanmäla sig efter sjukfrånvaro. I PPW kan du även hämta ditt lönebesked och göra reseräkningar.

Logga in på PPW (inloggning krävs)

Nytt universitetssjukhus i Solna

Löpande information om byggandet av det nya universitetssjukhuset finns på hemsidan.

Nya Karolinska Solna

Där finns även störningsinformation och annat som kan vara bra för dig som anställd att känna till.

Info om introduktionsdag höst/vår

Karolinska Institutet anordnar en gång per termin, höst och vår, en introduktionsdag för nyanställda. Se när nästa tillfälle ges på:

Introduktionsdagar (intranät)

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete

För institutionen gäller att samtliga anställda

Känner till KIs riktlinjer, det vill säga prioriterade områden och övergripande målsättningar inom KIs miljö- och hållbarhetsarbete
Känner till och följer gällande regler som berör det egna arbetet (se tjänsteresor, upphandling och inköp, laboratoriesäkerhet samt avfall i menyn till vänster)
Känner till var de hittar gällande riktlinjer, regler och rutiner

Mer om vad som gäller hittar du här

Mer...

se mer på internwebben (KI-centralt)

Viss information finns bara på institutionens egen internwebb. För att kunna komma till internwebben måste du vara inloggad på KIs nätverk eller använda VPN om du finns utanför KIs nätverk. Gå till  Internwebben för MedS.