Administration

This page in English

Institutionens centrala administration

Adress: Institutionen för Medicin Solna, Byggnad Z5:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Administrativ chef
Personal
Ekonomi
Forskarutbildning
Arkiv och Registratur
Prefektärende

Enhetsadministration

Enheten för kardiovaskulär medicin
Enheten för beräkningsmedicin
Enheten för dermatologi och venereologi
Enheten för mikrobiell patogenes
Enheten för infektionssjukdomar
Enheten för internmedicin
Enheten för kardiologi
Enheten för translationell immunologi
Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar
Enheten för klinisk epidemiologi
Enheten för klinisk immunologi och allergi
Enheten för lungmedicin
Enheten för reumatologi