Administration

This page in English

Institutionens centrala administration

Adress: Institutionen för Medicin Solna, Byggnad Z5:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Administrativ chef
Administrativ chef

Helene Utterberg

Telefon: 08-517 716 25
Enhet: Administrationen
E-post: Helene.Utterberg@ki.se
Administrativ chef, bitr
Administrativ chef, bitr

Helena Berggren

Telefon: 08-517 703 15
Enhet: Administrationen
E-post: Helena.Berggren@ki.se
Forskare/Inköpssamordnare
Forskare

Afsar Rahbar

Telefon: 08-517 798 97
Enhet: Forskargrupp C Söderberg Nauclér
E-post: Afsar.Rahbar@ki.se
Personal
Personalansvarig

Johanna Erlandsson

Telefon: 08-517 792 28
Enhet: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
E-post: Johanna.Erlandsson@ki.se
Personalhandläggare

Marcus Lindgren

Telefon: 08-517 792 23
Enhet: Administrationen
E-post: marcus.lindgren@ki.se
Lönehandläggare

Agneta Ahl

Telefon: 08-524 866 39
Enhet: Lön
E-post: Agneta.Ahl@ki.se
Ekonomi
Ekonomiadministratör

Ewa Ohlsson

Telefon: 08-517 760 81
Enhet: Administrationen
E-post: Ewa.Ohlsson@ki.se
Redovisningsansvarig

Pernilla Henstam

Enhet: Administrationen
E-post: pernilla.henstam@ki.se
Ekonomisamordnare

Christina Hadders Medin

Telefon: 070-820 89 95
Enhet: Administrationen
E-post: Christina.Hadders.Medin@ki.se

Ekonomicontroller

Bengt Karlsson

Telefon: 08-517 703 13
Enhet: Administrationen
E-post: bengt.karlsson@ki.se

Ekonomihandläggare

Maki Yamada

Telefon: 08-517 703 99
Enhet: Administrationen
E-post: maki.yamada@ki.se

Ekonomihandläggare

Marina Botros

Telefon: 08-517 703 41
E-post: marina.botros@ki.se

Ekonomihandläggare

Evelina Larsson

Telefon: 08-517 792 03
Enhet: Administrationen
E-post: evelina.larsson@ki.se

Ekonomihandläggare

Linda Lundstedt Jäder

Telefon: 08-517 731 69
Enhet: Administrationen
E-post: Linda.Lundstedt.Jader@ki.se
Linda Lundstedt Jäder är tjänsteledig.
Forskarutbildning

Handläggare

Lillemor Melander

Telefon: 08-517 706 61
Enhet: Administrationen
E-post: Lillemor.Melander@ki.se

Grundutbildning
Utbildningshandläggare

Ann-Sofie Hylvander

Enhet: Administrationen
E-post: ann-sofie.hylvander@ki.se
 
Utbildningsadministratör

Mia Konradsdal

Telefon: 08-517 741 00
E-post: mia.konradsdal@ki.se
 
Arkiv och Registratur
Registrator

Makiko Kanematsu

Telefon: 08-517 792 27
Enhet: Administrationen
E-post: makiko.kanematsu@ki.se
Prefektärende
Administratör

Véronique Henriksson

Enhet: Administrationen
E-post: veronique.henriksson@ki.se
Administratör/ Webbredaktör
Administratör

Veronica Ebbersten Lindholm

Telefon: 08-517 759 59
Enhet: Administrationen
E-post: veronica.ebbersten@ki.se

Enhetsadministration

Enheten för kardiovaskulär medicin
Administratör

Eva Palmaeus

Telefon: 08-517 732 01
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: eva.palmaeus@ki.se
Enheten för beräkningsmedicin
Administratör

Pernilla Appelquist

Telefon: 08-517 708 69
Enhet: Forskargrupp J Askling
E-post: pernilla.appelquist@ki.se
Enheten för dermatologi och venereologi
Administratör

Gunilla Ekstrand

Telefon: 08-517 778 35
Enhet: Forskargrupp M Bradley
E-post: Gunilla.Ekstrand@ki.se
Enheten för experimentell endokrinologi
Administratör

Véronique Henriksson

Enhet: Administrationen
E-post: veronique.henriksson@ki.se
Enheten för immunologi och allergi
Administratör

Annika Jouper

Enhet: Forskargrupp M van Hage
E-post: annika.jouper@ki.se
Enheten för infektionssjukdomar
Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se
Enheten för internmedicin
Administratör

Maritta Thorén

Telefon: 08-517 738 51
Enhet: Forskargrupp P Svensson
E-post: maritta.thoren@ki.se
Enheten för kardiologi
Administratör

Raquel Binisi

Telefon: 08-517 792 68
Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: Raquel.Binisi@ki.se
Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar
Administratör

Stina Nordman

Telefon: 08-517 730 20
Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Stina.Nordman@ki.se
Enheten för klinisk epidemiologi
Administratör

Monica Rundgren

Telefon: 08-517 793 06
Enhet: Forskargrupp J Askling
E-post: Monica.Rundgren@ki.se
Enheten för lungmedicin
Administratör

Eva-Marie Karlsson

Telefon: 08-517 739 05
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: Eva-Marie.Karlsson@ki.se
Enheten för mikrobiell patogenes
Forskare

Afsar Rahbar

Telefon: 08-517 798 97
Enhet: Forskargrupp C Söderberg Nauclér
E-post: Afsar.Rahbar@ki.se
Enheten för reumatologi
Administratör

Stina Nordman

Telefon: 08-517 730 20
Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Stina.Nordman@ki.se
 
Enheten för experimentell reumatologi
Administratör

Stina Nordman

Telefon: 08-517 730 20
Enhet: Forskargrupp I Lundberg
E-post: Stina.Nordman@ki.se