Utbildningar - Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön vid institutionen. Ett sätt är att anordna och tipsa om olika typer av arbetsrelaterade kurser för personal och chefer.

Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar
5 december kl. 13.00 - 16.30 lokal: 221 Retzius väg 13a-b, Solna ( Obs! engelska)
Läs mer
"Tidiga signaler - en annorlunda workshop kring stress med målet att lära sig tolka egna och andras signaler, identifiera vissa gemensamma nämnare men ffa förstå att vi alla är unika under stress."
Onsdagen 16 nov 12.00-13.00. Geriatrikens seminarierum plan 4, Novum
Läs mer