Disputationer

Disputation: Beatrice Sjöberg

2016-06-2209:30 Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

DISPUTATION - Beatrice Sjöberg

Institutionen för Medicin, Huddinge

Titel: Studies on cholesterol and bile acid metabolism in relation to plasma lipoproteins

AKADEMISK AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Onsdagen den 22/6, 2016, kl 09.30

Huvudhandledare: Prof. Mats Rudling, Karolinska Institutet. Institutionen för Medicin, Huddinge

Bihandledare: Prof. Bo Angelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge

Fakultetsopponent: Adj Professor Eva Hurt-Camejo, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Betygsnämnd: Professor Ewa Ehrenborg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Professor Gunnar Norstedt, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa

Docent Ingrid Wernstedt Asterholm, Göteborgs Universitet, Institutionen för Fysiologi

Contact person: Beatrice Sjöberg