Grand Round

Grand Round är en populär och återkommande föreläsningsserie vid Institutionen för medicin.

Grand Round, GR, startade på 80-talet som ett forum för vidare-utbildning för medicinklinikens läkare, där även medicin-studenterna var välkomna. Vid GR presenterades forskningsprojekt och avhandlingar, medicinska nyheter av allmänintresse och fallpresentationer.

Numera ingår alla kliniker som har sin akademiska hemvist på Institutionen för medicin i Huddinge (hematologi, gastrocentrum medicin, endokrinologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi, infektion, och hud), men även andra kliniker (njurmedicin, klinisk farmakologi, akutklinik, neurologi, geriatrik med flera) deltar i GR.

Oftast ges en presentation utifrån ett autentiskt fall (gärna ett "knepfall", eller ett fall med allmänintresse), där auditoriet medverkar med förslag på utredningar och diagnos, följt av en litteraturgenomgång och uppdatering av kunskapsläget.

 

OBS! För senaste uppdateringarna av programmet, se institutionens kalender.

Föreläsningar ht 2015

GR-föreläsningarna hålls i sal C1:87, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, om inte annan lokal anges. Lunchsmörgås serveras från klockan 11.45 och föreläsningarna börjar klockan 12.00.

30 sep: Mats Palmér, Endokrinkliniken, Hyperkalcemi - orsaker, utredning och behandling (när och hur?)  - Samt utdelning av priser, dels bästa Grand Round VT-15 samt pedagogiska priser från T4-T5-T6

7 okt: Staffan Wahlin, Institutionen för medicin, Huddinge, I huvudet på en klinisk forskare

14 okt: Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Byter de inte kön? Om könsinkongruens och utredning och behandling vid könsdysfori 

21 okt: Fredrik Sandlund, Lars Åkerberg, Anna Schedin och Maria Ranch Lundin, ASIH, Ett fall för ASIH 

4 nov: Jenny Byttner, Genaralisten i källaren - så jobbar vi på akuten

11 nov: Gabriela Spulber, Spännande eller skrämmande vid minnesutredning: forskning och klinisk perspektiv 

 

18 nov: Loghman Henareh, PhD, Assoc Prof, Ett oförväntat besked från kardiologen 

25 nov: Karin Littmann (ST-läkare, Klinisk Kemi),  Gösta Eggertsen (överläkare, Klinisk Kemi) och Mats Eriksson (överläkare, Endokrinkliniken)  "Ett fett svårt fall - hur ska det handläggas?"

2 dec: Mer information kommer

9 dec: Mer information kommer


Pris till bästa GR-föreläsare

Som en extra morot utdelar institutionen varje termin ett pris - ära och 5000 SEK - till den bästa GR-presentationen under terminen. Vid varje GR poängbedöms presentationen (1-5) av slumpvis utvalda åhörare (ett fixt antal), och den presentation som får högst medelpoäng vinner.

GR vänder sig i första hand till läkare inom de ingående klinikerna och till läkarstudenterna, men självfallet är övrig personal från klinikerna välkomna.

Grand Round är en populär och återkommande föreläsningsserie vid Institutionen för medicin. Föreläsningarna startade på 1980-talet som ett forum för vidareutbildning för medicinklinikens läkare, där även medicinstudenterna var välkomna.

Pristagare

Vårterminen 2015

Märit Wallander, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round vårterminen 2015 med sin föreläsning föreläsning "Den bleka sanningen - en underskattad global epidemi". 

 

 

 

 

Hötterminen 2014

Jesper Bäckdahl, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round höstterminen 2014 med sin föreläsning föreläsning "The eye cannot see what the brain does not know".

 

 

 

 

Vårterminen 2014

Per Stål

Per Stål, Gastrocentrum, fick priset bästa Grand Round för sin föreläsning: "Autoimmun leverpåverkan med risk för cancer".

 

 

 

 

 

Höstterminen 2013

Karin Strandberg, Enheten för Hjärt- och Lungsjukdomar, är vinnaren av bästa Grand Round presentation HT2013 för sin föreläsning "Födoämnesöverkänslighet".

 

 

 

 

 

 

Vårterminen 2013

Priset för bästa Grand Round presentation gavs till Pia Andersen, Geriatriska kliniken.

 

 

 

 

 

 

 

Höstterminen 2012

Magnus Johansson, Akut internmedicin, fick priset Bästa Grand Round för sin föreläsning "Akutsjukvård på hög höjd i Nepal."

 

 

 

 

 

 

 

Vårterminen 2012

Vesna Jelic, Geriatriska kliniken, belönades med priset Bästa Grand Round för sin föreläsning "Sju specialister gick vilse".

 

 

 

 

 

 

Höstterminen 2011

Peter Hemmingsson, Njurmedicin, tilldelades priset Bästa Grand Round för sin föreläsning med titeln "Ögat som gav sig av".

 

 

 

 

 

 

Vårterminen 2011

Priset för bästa Grand Round gick till Mikael Lehtihet, Andrologen/Endokrinkliniken, för föreläsningen med titeln "Stora män, men &..?"

 

 

 

 

 

Höstterminen 2010

Priset för bästa Grand Round gick till Mussie Msghina, Psykiatri Sydväst, och Rayomand Press, Neurologikliniken, för föreläsningen "Den osynliga länken mellan neurologi och psykiatri".

 

 

 

 

 

Vårterminen 2010

Priset för bästa Grand Round gick till Magnus Nygren, Enheten för kardiologi, för föreläsningen "Hjärtstillestånd är väl inte så farligt...".

 

 

 

 

 

Kontakt

Ansvarig för Grand Round

Johannes Admasie

E-post: johannes.admasie@ki.se

Administratör för Grand Round

Anastasia Urban

Telefon: 08-58587692
E-post: anastasia.urban@ki.se

InstitutionPris