Forskning

This page in English

Institutionen består av sju enheter med sammanlagt cirka 60 forskargrupper.

Till institutionen hör även centrumbildningarna Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM, Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) och Medical Case Center, (MCC).

Vid institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Våra sju forskningsenheters aktivitet inkluderar såväl klinisk forskning som grundforskning.

Forskarutbildning

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter skall utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

Institution