Forskargrupper vid MedH

This page in English

Institutionen för Medicin, Huddinge består av sju enheter och tre centrumbildningar med sammanlagt cirka 60 forskargrupper. Besök respektive enhet/centrumbildning för mer information om forskningen och forskargrupperna. 

Enheter vid institutionen

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Enheten för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Enheten för Gastroenterologi och reumatologi

Enheten för Infektionssjukdomar och hud

Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar

Enheten för Hematologi

Enheten för Metabolism

Centrumbildningar vid institutionen:

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) 

Medical Case Center (MCC)