Företagshälsovård

Alla anställda kan vända sig till Previa för sina arbetsrelaterade besvär.

Som arbetsrelaterade besvär räknas besvär som orsakas direkt av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Vid icke arbetsrelaterade besvär, exempelvis influensa eller vanliga övriga luftvägsinfektioner, ska du vända dig till den vanliga öppna sjukvården. Är du osäker om vad som gäller går det bra att ringa till en av Previas hälsocentraler och få besked.

Kontakta Previa

Previa är Karolinska Institutets samarbetspartner inom hälsa och arbetsmiljö och tillhandahåller en komplett företagshälsovård för arbetsrelaterade frågor. 
Previa Direkt Medarbetarstöd, 0771-53 00 53, öppet dygnet runt
Previa Direkt Chefsstöd, 0771-53 00 53, öppet dygnet runt
Hemsida Previa