Enheten för infektionssjukdomar och hud

This page in English

Enhetens forskning fokuserar på studier hur samspelet mellan människa och mikroorganismer leder till sjukdom och hur detta kan behandlas och förebyggas.

Enheten är internationellt framgångsrik inom antimikrobiell behandling och har även en lång tradition av globala samarbeten med partners i Afrika och Asien. Visionen är att vara ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum där ny behandling och diagnostik snabbt appliceras i sjukvården.

Forskning

Forskningen sträcker sig från experimentell till klinisk forskning med fokus på translationella aspekter, inklusive kliniska prövningar av antimikrobiell behandling och vaccin.

Läs mer om forskningen på vår engelska sida 

Kontakt

Enheten för infektionssjukdomar och hud

Adress: I73, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 141 86 Stockholm

Enhetschef

Sekreterare

Array

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
E-post: Mary.Hyll@ki.se

Infektionsmedicin