Centrum och enheter

This page in English

Institutionen för Medicin, Huddinge består av sju enheter och tre centrumbildningar med sammanlagt cirka 60 forskargrupper. Besök respektive enhet/centrumbildning för mer information om forskningen och forskargrupperna. 

Vill du komma i kontakt med en forskare vid MedH? Besök sidan för enheten/centret nedan eller kontakta institutionens kommunikatör Emma Karlsson.   

Enheter 

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Enheten för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Enheten för Gastroenterologi och reumatologi

Enheten för Infektionssjukdomar och hud

Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar

Enheten för Hematologi

Enheten för Metabolism

Centrumbildningar 

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) 

Medical Case Center (MCC)