Arbetsmiljögruppen på MedH

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin i Huddinge, H7, består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier samt två studentrepresentanter.

Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

Några återkommande aktiviteter är:
Vi anordnar en s.k. "Quality Round" per termin, en serie föreläsningar på temat arbetsmiljö och likabehandling.
Vi utlyser varje år priset för bästa arbetsmiljöinsats, där man kan nominera den arbetskamrat, grupp av medarbetare eller chef man tycker har bidragit till en bra arbetsmiljö under året. Prissumman är 5 000 kronor.
Vi anordnar varje höst genom Previa vaccination mot årets influensa.
Utöver detta arbetar vi aktivt med att se över arbetsmiljön på olika sätt vid institutionen. Vi genomför skyddsronder, vi anordnar olika typer av arbetsmiljörelaterade kursen för personalen samt ansvarar för introduktionen av nyanställd personal.

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen kap 3, §1

Skyddsombud        
Huvudskyddsombud Anna-Lee Jansén   08-517 726 63  
Skyddsombud Metabol Lab Lisbet Benthin   08-585 869 69  
Skyddsombud Hematologiskt centrum, Novum Mari Gilljam 
 
  08-585 836 59  
Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Elisabeth Henriksson   08-585 813 63  
Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Anette Hofmann   08-585 813 63  
Skyddsombud Lipidlab, Novum Gaby Åström   08-585 838 71  
Skyddsombud, Administrationen Gabriel Larsson   08-524 833 09  
Arbetsmiljögrupp    
Mari Gilljam Ordförande, Biomedicinsk analytiker  08-585 824 42
Elisabeth Henriksson Ordförande, Biomedicinsk analytiker  08-585 813 63
Julian Walfridsson Likabehandlingsombud, Forskarassistent 08-585 836 23
Emma Karlsson Koordinator för miljö och hållbar utveckling, Webbredaktör 08-585 853 31
Johanna Snäll Doktorand 08-585 822 76
Yvonne Edlund Administratör, Hälsoinspiratör 08-524 833 13  
Tove Ramos Berg Inköpshandläggare  
Elisabeth Raschperger  Laboratorieansvarig (vikarierar i arbetsmiljögruppen för Tove)
   
     
     
     
     
     

 

 

Arbetsmiljöombud vid MedH

Likabehandling

Vid institutionen för medicin råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Institutionen arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och på så sätt skapa en arbetsplats med lika villkor för alla. Detta arbete styrs av diskrimineringslagen samt Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplaner för lika villkor.

För att bibehålla en arbetsplats som är fri från diskriminering behöver vi alla hjälpas åt att nå denna målsättning. Institutionen har enligt diskrimineringslagen och Karolinska institutets riktlinjer utredningsskyldighet vid misstanke om förekomst av trakasserier. Tveka därför inte att kontakta institutionens likabehandlingsombud (kontaktuppgifter ovan), Previa eller administrativ chef (Klas Karlsson) om ni har frågor omkring lika villkor eller vill rapportera misstanke om diskriminering eller särbehandling. 

Likabehandlingsombud

Julian Walfridsson

E-post: julian.walfridsson@ki.se

Miljö och hållbar utveckling

För att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet har Karolinska Institutet påbörjat ett arbete mot en certifiering enligt den internationella standarden för miljöledning - ISO14001.

Läs mer om miljöarbetet vid KI

Emma Karlsson

Telefon: 0852483306
E-post: emma.karlsson@ki.se

Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
E-post: yvonne.edlund@ki.se

Arbetsmiljögrupp