Arbetsmiljö

This page in English

Aktuellt

Previa Direkt Medarbetarstöd, 0771-53 00 53, öppet dygnet runt

För att du snabbt, anonymt och enkelt ska kunna få råd och hjälp då livet är problematiskt. Du kan ringa för ekonomiska, juridiska eller psykosociala problem. Du har rätt till 5 konsultationer via telefon per ärende och blir kontaktad av respektive specialist inom 24 timmar.

Previa Direkt Chefsstöd, 0771-53 00 53, öppet dygnet runt

Chefsstöd – kontakt inom 2 timmar eller senare enligt önskemål. Konsultation via telefon för att du snabbt, anonymt och enkelt ska kunna få stöd och råd i din roll som chef och ledare. Vid akut kris – kontakt inom 10 minuter. Krisstödet är en snabb rådgivning via telefon för att du som chef ska kunna hantera oväntade dramatiska händelser/akuta kriser.

Internwebben - Previa

Kurser och workshops i arbetsmiljö vid Karolinska Institutet 

Miljö och hållbar utveckling

För att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet har Karolinska Institutet påbörjat ett arbete mot en certifiering enligt den internationella standarden för miljöledning - ISO14001.

Läs mer om miljö- och hållbarhetsarbetet vid KI

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
E-post: emma.karlsson@ki.se

Likabehandling

Vid institutionen för medicin råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Institutionen arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och på så sätt skapa en arbetsplats med lika villkor för alla. Detta arbete styrs av diskrimineringslagen samt Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplaner för lika villkor.

För att bibehålla en arbetsplats som är fri från diskriminering behöver vi alla hjälpas åt att nå denna målsättning. Institutionen har enligt diskrimineringslagen och Karolinska institutets riktlinjer utredningsskyldighet vid misstanke om förekomst av trakasserier. Tveka därför inte att kontakta institutionens likabehandlingsombud (kontaktuppgifter ovan), Previa eller administrativ chef (Klas Karlsson) om ni har frågor omkring lika villkor eller vill rapportera misstanke om diskriminering eller särbehandling. 

Likabehandlingsombud

Julian Walfridsson

E-post: julian.walfridsson@ki.se

Friskvård

Hälsoinspiratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
E-post: yvonne.edlund@ki.se

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin i Huddinge, H7, består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier samt två studentrepresentanter.

Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

Några återkommande aktiviteter är:

  • Vi anordnar en s.k. "Quality Round" per termin, en serie föreläsningar på temat arbetsmiljö och likabehandling.
  • Vi utlyser varje år priset för bästa arbetsmiljöinsats, där man kan nominera den arbetskamrat, grupp av medarbetare eller chef man tycker har bidragit till en bra arbetsmiljö under året. Prissumman är 5 000 kronor.
  • Vi anordnar varje höst genom Previa vaccination mot årets influensa.

Utöver detta arbetar vi aktivt med att se över arbetsmiljön på olika sätt vid institutionen. Vi genomför skyddsronder, vi anordnar olika typer av arbetsmiljörelaterade kursen för personalen samt ansvarar för introduktionen av nyanställd personal.

Inbjudan till utbildning för skyddsombud

 

Incidenthanteringssystem Key Concept

 

Forskarhandledarutbildning - Grundkurs

Bäst-före-datum införs på godkänt resultat från webbkursen

 

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen kap 3, §1

Skyddsombud

  Tel
Huvudskyddsombud Anna-Lee Jansén 08-517 726 63
Skyddsombud Metabollab Lisbet Benthin 08-585 869 69
Skyddsombud Hematologiskt centrum, Novum Mari Gilljam 08-585 836 59
Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Elisabeth Henriksson 08-585 813 63
Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Anette Hofmann 08-585 813 63
Skyddsombud Lipidlab, Novum Gaby Åström 08-585 838 71
Skyddsombud, Administrationen  Gabriel Larsson  08-524 833 09
Arbetsmiljögrupp   Tel
Mari Gilljam Ordförande, Biomedicinsk analytiker  08-585 824 42
Elisabeth Henriksson Ordförande, Biomedicinsk analytiker  08-585 813 63
Julian Walfridsson Likabehandlingsombud, Forskarassistent 08-585 836 23
Emma Karlsson Koordinator för miljö och hållbar utveckling, Webbredaktör 08-585 853 31
Johanna Snäll Doktorand 08-585 822 76
Yvonne Edlund Administratör, Hälsoinspiratör 08-524 833 13  
Tove Ramos Berg Inköpshandläggare  
Elisabeth Raschperger  Laboratorieansvarig (vikarierar i arbetsmiljögruppen för Tove)  

Arbetsmiljöpriset

Institutionen har en lång tradition av att årligen dela ut ett pris till en medarbetare eller grupp för bästa arbetsmiljöinsats. Prissumman är på 5000 kronor. 

Anmäl arbetsskada

Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada

Previa - partner inom hälsa och arbetsmiljö

Previa är Karolinska Institutets samarbetspartner inom hälsa och arbetsmiljö och tillhandahåller en komplett företagshälsovård för arbetsrelaterade frågor.

Länkar