Administrativ personal institutionen för medicin, Huddinge

This page in English

Institutionens administrativa grupp ger administrativ service till studenter, doktorander och forskare.

Kursadministration

Utbildningsadministratör

Anastasia Urban

Telefon: 08-524 833 03
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: anastasia.urban@ki.se
Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
E-post: Mary.Hyll@ki.se
Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Telefon: 08-524 833 08
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: karin.sendek@ki.se
 
Utbildningsadministratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Yvonne.Edlund@ki.se

Enhetsadministration

Institutionssekreterare

Lena Emtestam

Telefon: 08-585 823 45
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Lena.Emtestam@ki.se

Administratör

Margit Ekström

Telefon: 08-585 806 02
E-post: Margit.Ekstrom@ki.se

Sektionssekreterare

Annica Karlsson

Telefon: 08-585 824 16
Enhet: Enheten för gastroenterologi och reumatologi
E-post: annica.m.karlsson@ki.se

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
E-post: Mary.Hyll@ki.se

Administratör

Lena Lindberg

Telefon: 08-585 826 26
Enhet: Enheten för endokrinologi och diabetes
E-post: Lena.Lindberg@ki.se
 

Administratör

Sri Sahlin

Telefon: 070-601 91 36
Enhet: Enheten för hematologi
Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: sri.sahlin@ki.se

Ekonomi

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Ekonomichef

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Ekonomihandläggare

Shamima Shah

Telefon: 08-524 833 07
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Shamima.Shah@ki.se

Ekonomihandläggare

Gulaid Ismail

Telefon: 08-524 833 04
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: gulaid.ismail@ki.se

Lönehandläggare

Britta Eklund

Telefon: 08-524 866 83
Enhet: Lön
E-post: Britta.Eklund@ki.se

Personal

HR-ansvarig

Christina Johansson

Telefon: 852483646
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: christina.johansson@ki.se

Personalhandläggare

Annamaj Stolt

Telefon: 08-524 833 11
Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: annamaj.stolt@ki.se

Arkivarie/registrator 

Arkivarie

Gabriel Larsson

Telefon: 08-524 836 82
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: gabriel.larsson@ki.se

Kommunikation

Kommunikatör

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: emma.karlsson@ki.se

Administration