Administrativ personal

This page in English

Institutionens administrativa grupp ger administrativ service till studenter, doktorander och forskare.

Kursadministration

Utbildningsadministratör

Anastasia Urban

Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: anastasia.urban@ki.se
Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se
Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Telefon: 08-524 833 08
Enhet: Grundutbildning medicin termin 5 och 6
E-post: karin.sendek@ki.se
 
Utbildningsadministratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Yvonne.Edlund@ki.se

Enhetsadministration

Institutionssekreterare

Lena Emtestam

Telefon: 08-585 823 45
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Lena.Emtestam@ki.se

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se

Administratör

Lena Lindberg

Telefon: 58582626
Enhet: Enheten för endokrinologi och diabetes
E-post: Lena.Lindberg@ki.se
 

Administratör

Margit Ekström

Telefon: 08-585 806 02
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Margit.Ekstrom@ki.se

Administratör

Jessica Filipsson

Enhet: Enheten för inflammation, gastroenterologi och reumatologi
E-post: jessica.filipsson@ki.se
 

Ekonomi

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Ekonomichef

Therese Lind

Telefon: 852483764
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Therese.Lind@ki.se

Redovisningsadministratör

Lilli-Ann Julén

Telefon: 08-524 833 07
Enhet: Administration
E-post: Lilli-Ann.Julen@ki.se

Projektsamordnare

Pierre Bodin

Enhet: Administration
E-post: Pierre.Bodin@ki.se
 

Lönehandläggare

Britta Eklund

Telefon: 08-524 866 83
Enhet: Lön
E-post: Britta.Eklund@ki.se

Personal

Personalansvarig

Christina Johansson

Telefon: 852483646
E-post: christina.johansson@ki.se

Arkivarie/registrator 

Arkivarie

Gabriel Larsson

Telefon: 08-524 836 82
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: gabriel.larsson@ki.se

IT och webb

IT-ansvarig

Edgardo Faune

Telefon: 08-524 833 05
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Edgardo.Faune@ki.se
 

IT-tekniker

Niclas Henriksson

Telefon: 08-524 833 12
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Niclas.Henriksson@ki.se

Webredaktör

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: emma.karlsson@ki.se