Webbutbildning för lärare och examinatorer i nya Ladoks resultatrapportering

This page in English

Närbild på tangentbord

För dig som är lärare eller examinator på grund- och avancerad nivå finns en webbutbildning i att rapportera resultat och signera betyg i en första version av nya Ladok. Webbutbildningen är obligatorisk och du får tillgång till den via din utbildnings- eller programnämnd eller din administrativa chef.

Utbildningen och rapporteringen görs som en förberedelse för införandet av det nya Ladok-systemet i november.

Nya användare i systemet

Karolinska Institutet får ett nytt Ladok system under november 2017. Det nya systemet öppnar för nya användare såsom lärare, examinatorer och studenter. Som en förberedelse för de nya arbetsrutinerna i nya Ladok har vi redan nu möjlighet att använda nya systemet för resultatrapportering och signering av betyg på grund- och avancerad nivå. 

I nya Ladok kommer lärare kunna rapportera resultat direkt i systemet. Examinatorer ska signera betyg i systemet och därmed försvinner signering av arkivlistor (och du får längre tid till rättning). För att få behörighet i systemet ska du som rapporterande lärare och examinator gå den obligatoriska webbkursen.

Tillgång till webbutbildningen

Information med instruktioner och länk till utbildningen har skickats till KI:s alla administrativa chefer, utbildningsnämnder, programnämnder och grundutbildningsansvariga som i sin tur ansvarar för att skicka länken till alla som ska gå kursen.

Alla examinatorer ska gå utbildningen men det är upp till varje institution att avgöra vilka lärare som ska ha behörighet att rapportera resultat. En utbildningsadministratör kan, precis som idag, registrera resultat i stället för en lärare. 

Webbutbildningen finns även på engelska. 

Uppdaterad funktionalitet och gränssnitt i november 2017

I november när KI får systemet i sin helhet kommer en uppdaterad utbildning göras tillgänglig, som även inkluderar forskarutbildningsnivån. Processerna med resultatrapporteringen kommer att kännas igen, men många nya funktioner har utvecklats och därför väljer vi att utforma en ny webbutbildning. Ni som redan fått behörighet i systemet kommer inte att behöva gå utbildningen igen, men en manual kommer att finnas tillgänglig för att ni lättare ska kunna orientera er i systemet.

Vad är nya Ladok och vilka kommer arbeta i nya systemet?

Alla lärosäten som idag använder Ladok ska byta till ett nytt Ladok-system. KI planerar att införa det nya systemet i november 2017.
Då kommer även lärare, examinatorer, handledare och studenter bli användare av det nya systemet.

Kontakt

För frågor om webbutbildningen eller nya Ladok

Projektledare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se