Webbutbildning för lärare och examinatorer i nya Ladok:s resultatrapportering

This page in English

Närbild på tangentbord

För dig som är lärare eller examinator på grund- och avancerad nivå finns en webbutbildning i att rapportera resultat och signera betyg i en tidig version av nya Ladok. Webbutbildningen är obligatorisk och du får tillgång till den via din utbildnings- eller programnämnd eller din administrativa chef.

Utbildningen och rapporteringen ska göras i förberedelse inför november när KI inför hela nya Ladok-systemet.

Nya användare i systemet

Karolinska Institutet får ett nytt Ladok system under november 2017. Det nya systemet öppnar för nya användare så som lärare, examinatorer och studenter. För att förbereda inför de nya arbetsrutinerna kring resultatrapportering i nya Ladok har vi redan nu möjlighet att använda nya Ladoks gränssnitt för resultatrapportering och signering av betyg på grund- och avancerad nivå. 

I nya Ladok kommer lärare kunna rapportera resultat direkt i systemet. Examinatorer ska signera betyg i systemet och därmed försvinner signering av arkivlistor (och du får längre tid att rätta på). För att få behörighet i systemet ska du som rapporterande lärare och examinator gå den obligatoriska webbkursen.

Tillgång till webbutbildningen

Information med instruktioner och länk till utbildningen har skickats till KI:s alla administrativa chefer, utbildningsnämnder, programnämnder och grundutbildningsansvariga som i sin tur ansvarar för att skicka länken till alla som ska gå kursen.

Alla examinatorer ska gå utbildningen men det är upp till varje institution att avgöra vilka lärare som ska ha behörighet att rapportera resultat. En utbildningsadministratör kan, precis som idag, registrera resultat i stället för en lärare. Webbutbildningen finns även på engelska. 

Uppdaterad funktionalitet och gränssnitt i november 2017

I november när KI får systemet i sin helhet kommer en uppdaterad utbildning göras tillgänglig, som även inkluderar forskarutbildningsnivån. Processerna kring resultatrapporteringen kommer att kännas igen men många nya funktioner har utvecklats och därför kommer också en ny utbildning finnas tillgänglig inför bytet till nya Ladok. 

Vad är nya Ladok och vilka kommer arbeta i nya systemet?

Alla lärosäten som idag använder Ladok ska byta till ett nytt Ladok-system. KI planerar att införa det nya systemet i november 2017.
Då kommer lärare, examinatorer, handledare och studenter bli användare av nya systemet.

Kontakt

För frågor om webbutbildningen eller nya Ladok

Projektledare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se