Viktiga datum - Disputationskommittén

This page in English

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Höstterminen 2017

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2017-08-21 2017-08-07 2017-10-27
2017-09-05 2017-08-22 2017-11-10
2017-09-18 2017-09-04 2017-11-24
2017-10-03 2017-09-19 2017-12-08
2017-10-16 2017-10-02 2017-12-20
2017-10-31 2017-10-17 2018-01-19
2017-11-13 2017-10-30 2018-02-02
2017-11-28 2017-11-14 2018-02-16
2017-12-11 2017-11-27 2018-03-02

Vårterminen 2018

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2018-01-09 2017-12-11 2018-03-16
2018-01-22 2018-01-08 2018-03-29
2018-02-06  2018-01-23  2018-04-13
2018-02-19  2018-02-05  2018-04-27
2018-03-06  2018-02-20  2018-05-11
2018-03-19  2018-03-05  2018-05-25
2018-04-10 2018-03-22  2018-06-15
2018-04-23  2018-04-09  2018-08-17
2018-05-07 2018-04-19 2018-08-31
2018-05-21 2018-05-03 2018-09-14
2018-06-05 2018-05-22 2018-09-28

Disputationsterminer

Höstterminen 2017: 14 augusti - 20 december

Vårterminen 2018: 8 januari - 20 juni
Höstterminen 2018: 13 augusti - 19 december

Disputationskommittén är utsedd av Styrelsen för forskarutbildning för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Kommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

Erik Sundström

Lena Palmberg

Övriga ledamöter

Håkan Westerblad

Mia von Euler

Dagmar Galter

Claes Frostell

Ulrika Ådén

Per-Arne Lönnqvist

Adnane Achour

Maria Eriksson

Lena Wettergren

Claudia Lampic

Margaret Sällberg Chen

Doktorandrepresentanter

Simone Setterberg

Iuliia Savchuk

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Eva Bjur

Telefon: 08-524 865 52
E-post: eva.bjur@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

DoktorandForskarutbildning