Vid Arbetsplatsolycka KI SÖS

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 

  • Ring 112 - larma ambulans/brandkår/polis!

  • Larma vakten - ring 08-616 11 19 eller anknytning 611 19

  • Sänd ut vägvisare!

  • Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning!

  • Ge nödvändig medicinsk första hjälp!

  • Kontakta prefekt Per Tornvall: 08-616 30 36 begär sökare

  • Följ med de skadade till Akuten!

  • Kontakta anhöriga!

  • Skyddsombud KI SÖS: Eva Hjerquist Duräng 08-616 16 19