Verksamhetsplanering och uppföljning

Karolinska Institutets övergripande verksamhetsplanering syftar till att stödja målen i Strategi 2018 

Strategi 2018 är färdplanen med vilken KI skall nå visionen ”KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa.” De utvalda strategiområdena är:

  • Medarbetare
  • Infrastruktur
  • Samverkan
  • Finansiering

Implementering av strategin förutsätter delaktighet och bidrag från institutionerna samt motsvarande enheter på KI. Organisationen skall därför utgå från de olika delmålen i Strategi 2018 i sin övergripande verksamhets- och aktivitetsplanering.

KI:s verksamhetsplanering sträcker sig över tre år till och med 2018 medan aktivitetsplanering och riskhantering skall göras årligen. Verksamhetsplanen (VP) för 2016-2018 lämnades in under 2016 och ligger enligt nuvarande plan fast till och med 2018.

Uppföljning sker årligen via aktivitetsplanerna samt vid slutet av den treåriga perioden genom verksamhetsberättelsen.

Tidplan 2018 

Funktionen Strategisk planering och uppföljning ansvarar för samordning av VP-arbetet och sammanställer resultatet till KI:s ledning. 

Information om uppföljning 2018 kommer att läggas ut under hösten 2017.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Ulrica Lundin

Telefon: 08-524 865 97
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: ulrica.lundin@ki.se

Länkar