Vårens utlysningar

This page in English

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag, liksom priser och andra utmärkelser. 

Karolinska Institutets Forskningsstiftelser utlyses vartannat år och nästa utlysning för 2018-2019 öppnar i april 2018.

Observera att alla utlysningar stänger kl 14.00 på sista ansökningsdagen.

Utlysningarna som öppnar våren 2018 kommer publiceras här senare i höst.

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se