Utbildningsnämnden KI SÖS

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå, fristående och valbara kurser samt uppdragsutbildning.

Medlemmar Funktion  
Katarina Bohm Ordförande, GUA  
 Anders Sondén  Lärarrepresentant, Vice ordförande  
Annikka Klemi Haraldsson Sekreterare  
Anna-Mari Fagerdahl Lärarrepresentant  
Marie Iwarzon Lärarrepresentant från NVS  
Paulina Jonsson Tepavac Studentrepresentant MF  
Patrik Lyngå Lärarrepresentant SÖS  
Thomas Nyström Lärarrepresentant  
Lena Marions Lärarrepresentant  
Helena Sjölin  Lärarrepresentant  
Marie Sjöstedt Lärarrepresentant SÖS  
Johan Wikner Lärarrepresentant
Anders Åhlin Lärarrepresentant
Ännu ej namngiven Utbildningsnämndens handläggare
Margaretha Forsberg Larm Adjungerad lärarrepresentant
Italo Masiello Adjungerad lärarrepresentant