Utbildningsnämnden KI SÖS

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå, fristående och valbara kurser samt uppdragsutbildning.

Medlemmar Funktion
Katarina Bohm Ordförande, GUA
Annikka Klemi Haraldsson Sekreterare
Anna-Mari Fagerdahl Lärarrepresentant
Helena Sjölin Lärarrepresentant
Anders Sondén Lärarrepresentant
Marie Iwarzon Lärarrepresentant från NVS
Paulina Jonsson Tepavac Studentrepresentant MF
Ännu ej namngiven Utbildningsnämndens handläggare