Utbildningskongressen 2018

This page in English

On the Horizon of Health Profession Education, den 15 till 16 mars på Campus Solna.

Utbildningskongressen organiseras av Utbildningsstyrelsen och är i år även ett samarbete mellan Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse och deras KIPRIME symposium.

Utbildningskongressens tre teman: