Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten

Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.  

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom följande områden:

Biosäkerhet

 • jkjfkjfkdlf

Brandsäkerhet

 • Grundläggande brandutbildning
 • Anpassad grundläggande brandutbildning

Informationssäkerhet

 • Webbkurs i Informationssäkerhet

Kemikaliesäkerhet

 •  

Laboratoriesäkerhet

 • Basic Laboratory safety (BLS)
 • Grundläggande arbetsmiljö (GAM)
 • Laboratoriesäkerhet modul 3 för forskargruppschefer
 • Webutbildning i Laboratoriesäkerhet för nyanställda

 

Miljö- och hållbar utveckling

 • Webutbildning i Miljö och hållbar utveckling

Strålsäkerhet

 •