Utbildning i nya Ladok för administratörer

Nu kan du som är utbildningsadministratör, programhandläggare eller studievägledare anmäla dig till höstens kurser i nya Ladok. Utbildningen ges under september och oktober, i Solna och Flemingsberg. 

OBS! Höstens kurser för för nya Ladok är nu avslutade. Nya utbildningstillfällen kommer att anordnas efter att systemet är infört. 

Nya Ladok införs på KI under vecka 46 (13-17 november). Du som ska arbeta i nya Ladok när det införs i november, ska under hösten utbildas i nya systemet. 

Under perioden 13 september – 31 oktober 2017 erbjuder vi KI:s Ladok-användare utbildning i det nya systemet. Utbildningarna är målgruppsanpassade och kommer att ges i Solna och Flemingsberg. 

De här utbildningarna vänder sig till dig som redan är administratörer i Ladok inom någon av de kategorier som står listade nedan. För andra användarkategorier kommer utbildningar och utbildningsmaterial att tillhandahållas under hösten, allt i tid till driftsättningen.

Kurserna är anpassade efter följande tre grupper och hålls dessa datum:

  • Administratörer forskarutbildning, mellan 13 – 30 september
  • Administratörer grund- och avancerad nivå, mellan 3 – 17 oktober
  • Utbildningsnämnds-/programhandläggare och studievägledare, mellan 19 – 31 oktober

Anmälan

Du anmäler dig till den kurs du vill gå i bokningssystemet Timecenter, använd länken nedan för att få upp alla kurstillfällen. Därefter väljer du om du vill gå utbildningen på campus Solna eller i Flemingsberg, letar upp ett passande kurstillfälle och bokar plats genom att fylla i och bekräfta uppgifterna i Timecenter.

Fler utbildningstillfällen efter systembytet

Om du inte behöver använda nya Ladok förrän vårterminen 2018, kan du vänta med att gå kursen. Nya utbildningstillfällen kommer att anordnas efter att nya Ladok är infört.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningarna eller om din anmälan, kontakta Ladoksupporten:

Central Ladoksupport, UFS

Telefon: 08-524 864 59
E-post: UFS-Systemforvaltning@ki.se

Utökade telefontider med anledning av nya Ladok:

Telefontid  (med reservation för ändringar)

mån-fre 09.30-11.30, 13.00-14.30