Utbildning i Grundläggande praktisk arbetsrätt

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur vi arbetar med arbetsrättsliga frågor vid KI.

Innehåll

  • Vad är ett kollektivavtal? Villkorsavtal/villkorsavtal-T och KIs lokala kollektivavtal
  • Anställningsformer enligt LAS och HF
  • Anställningsvillkor, lön, arvoden
  • Stipendier
  • Försäkringar och skatter
  • Ledigheter
  • Flex, mer- och övertid

Teori varvas med exempel på praktisk tillämpning vid KI.

Målgrupp

KI-anställda med PA-utbildning eller motsvarande som till större delen av arbetet arbetar med personaladministrativa uppgifter och KIs personaladministrativa system. Chefer hänvisas till halvdagsutbildningen "Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar".

Kontakt och kursledare

Patrik Rosén och Per Hellman, HR-avdelningen

Kurstillfällen och anmälan

Kurstillfällen

Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart

Våren 2018

Tid: 14 mars och 15 mars  kl 9.00-12.00 (båda dagarna)

lokal:   Solna, lokal meddelas senare

Anmälan öppnar inom kort

Intern fortbildning och kompetensutveckling