Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie av tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av risker, riskbedömning.

Målgrupp

Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. 

Kursledare

Kristina Eriksson eller Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan

Kurstillfällen

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart

Länkar