URA - utlandstjänstgöring

This page in English

URA är ett avtal för arbetstagare som enligt arbetsgivarens beslut ska tjänstgöra på utlandsstationering.

Avtalet gäller för arbetstagare som enligt arbetsgivarens beslut ska sändas ut på tjänstgöring i annat land. På stationeringsorten ska det finnas en mottagande organisation så som ett lärosäte eller forskningsinstitut för att försäkringen Avtal om ersättning vid arbetsskada – PSA ska gälla.

Arbetstagaren ska under hela vistelsen vara fullt skattskyldig och folkbokförd på bostadsadress i Sverige då URA-försäkringen är kopplad till Svensk socialförsäkring.

Avtalet ska vara klart och påskrivet i god tid före utsändning.  

URA består av tre delar:

 • Lön
 • Pension
 • Försäkring

URA-avtalet ska reglera den lön som är pensionsgrundande. Här hittar du avtalsmallen hos KI: Blanketter och mallar inom personalområdet

Mer information: Arbetsgivarverket

URA merkostnader 

 • Bostad:    Bidrag för dubbelt boende och får max motsvara faktiska kostnaden på stationeringsorten. 
 • Merkostnad:    Transporter, t ex resor till och från arbetet
 • Merkostnad:    För eventuella ökade levnadsomkostnader
 • Medföljande:    Kan få bidrag för barnpassning, skolavgifter för underårig eller för medföljande make/maka.

Skatteverket reglerar Merkostnadstilläggen och de uppdateras regelbundet oftast varje halvår. Sök på merkostnadstillägg hos Arbetsgivarverket

Tilläggen är förhandlingsbara men ej självklara rättigheter.

 

Arbetsgivaren kan också bekosta engångskostnader:     

 • Frakt av gods/bohag för långtidsutsända
 • Reskostnader för utresa samt hemresa till bostad i Sverige.

Allt detta ska tydligt framgå i avtalet!

Marie Curie

Marie Curie går att använda till ett URA-avtal. Marie Curie allowance ska som regel beskattas men går att göra om till URA merkostnadstillägg men då inom ramen för Skatteverkets regler. 

Ett stipendium är i princip alltid skattepliktigt om:
•    det betalas ut av arbetsgivaren eller
•    förutsätter någon form av motprestation.

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som betalas ut direkt eller indirekt av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen är skattepliktiga. Skatteverkets text

URA Försäkring

Försäkringen köps som enskild försäkring hos Kammarkollegiet och kostar för närvarande12 kr per person och dygn. Mer om försäkringen och Villkor på www.kammarkollegiet.se   

Observera

 • Att URA är ett centralt avtal som är helt frikopplat från Villkorsavtalet.
 • Att den anställde har upplysningsskyldighet att det faktiskt förhåller sig som det är avtalat.

Kontakt

För mer information runt URA:s riktlinjer för KI, hänvisas till Charlotte Olsson:

Lönehandläggare

Charlotte Olsson

Telefon: 08-524 866 28
Enhet: Lön
E-post: charlotte.olsson.1@ki.se

När det gäller arbetsrättsliga frågor kontakta din kontaktperson på förhandlingsenheten:

HR-konsult

Anna Däckfors

Telefon: 08-524 860 05
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: anna.dackfors@ki.se

HR-konsult

Per Hellman

Telefon: 08-524 866 33
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: per.hellman@ki.se

HR-konsult

Sylvie Garnbeck

Telefon: 08-524 860 87
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: Sylvie.Garnbeck@ki.se

HR-konsult

Carolina Ström

Telefon: 08-524 866 34
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: carolina.strom@ki.se

Länkar

Administration