URA - utlandstjänstgöring

This page in English

URA är ett avtal för arbetstagare som enligt arbetsgivarens beslut ska tjänstgöra på utlandsstationering.

Arbetstagaren ska vara skriven på en bostadsadress i Sverige, och dessutom  vara socialförsäkrad och betala skatt i Sverige. Man kan inte skriva ut sig från Sverige under pågående avtalsperiod.

URA består av tre delar:

  • Lön
  • Pension
  • Försäkring

Själva avtalet ska reglera den lön som ska vara pensionsgrundande.

Svenskt personnummer krävs på grund av socialförsäkring i Sverige.

Skattefria tillägg och engångskostnader

Dessa tillägg är skattefria:

  • Merkostnad: Transporter, till exempel resor till och från arbetet. 
  • Medföljande: Barnpassning, skolavgift för underårig eller för medföljande make eller maka.
  • Bostad: Ska max motsvara den faktiska kostnaden, som kan redovisas genom uppvisande av hyresavi eller kontrakt.

Tilläggen är förhandlingsbara och ej självklara rättigheter.

Arbetsgivaren kan också bekosta engångskostnader som frakt av bohag eller reskostnader  i samband med flytt. Detta ska tydligt framgå i avtalet!

Upplysningsskyldighet

Den anställde har upplysningsskyldighet att det faktiskt förhåller sig som det är avtalat.

Marie Curie

Var tydlig med om det rör sig om Marie Curie på URA. Marie Curie allowance ska beskattas.

Kontakt

Lönehandläggare

Charlotte Olsson

Telefon: 08-524 866 28
Enhet: Lön
E-post: charlotte.olsson.1@ki.se