Uppdragsutbildnings prissättning

För uppdragsutbildning gäller regeln om full kostnadstäckning enligt avgiftsförordningen (1992:191)

Detta gäller för uppdragsutbildningsverksamheten i sin helhet vilket innebär att KI Uppdragsutbildnings kostnader för verksamheten ska fördelas över hela uppdragsutbildningsverksamheten (d.v.s. samtliga kurser/seminarier).* Institutionernas samtliga kostnader för uppdragsutbildningskursen ingår också i den fulla kostnadstäckningen.

För att erhålla full kostnadstäckning i verksamheten ska avgifterna beräknas så att intäkterna täcker samtliga kostnader – både de direkta och indirekta. Enligt särskilt
beslut** ska inte INDI-modellen användas vid beräkning av de indirekta kostnaderna för uppdragsutbildning utan de faktiska indirekta kostnaderna ska användas i kalkylen.

Uppdragsutbildningen får inte subventioneras av statsanslagen till den ordinarie högskoleutbildningen på grundnivå eller avancerad nivå eller av forskningsanslaget.

Kalkylen ska täcka samtliga kostnader inkl. utvecklingskostnader. Särskilt fastställd mall** för kalkylering av uppdragsutbildning ska användas.

I överenskommelse mellan KI Uppdragsutbildning och institution regleras ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen för det specifika kurstillfället.

 

* I KI Uppdragsutbildning ingår kostnader t.ex. personal-, lokal- och marknadsföringskostnader. KI Uppdragsutbildning har ett övergripande ansvar för all uppdragsutbildningsverksamhet vilket innefattar att utveckla uppdragsutbildningsverksamheten i stort, omvärldsbevakning, mottagande av förfrågningar, kvalitets-uppföljningar och ekonomisk uppföljningar av verksamheten i sin helhet mm.

 

**Administration och kalkylering av uppdragsutbildning vid KI, dnr 6029/09-100 - se mall för eknonomisk kalkyl

Uppdragsutbildning