Uppdaterad tjänst för distansarbete (VPN)

Publicerat 2017-05-12 11:21. Uppdaterat 2017-05-12 12:58This page in English

OBS. Denna information gäller endast dig som nyttjar KI:s centrala VPN-tjänst då du jobbar på distans.
Du som jobbar på UF använder redan den uppdaterade tjänsten och berörs inte av informationen nedan.

Tisdag 30 maj kommer KI:s centrala VPN-tjänst för distansarbete att uppdateras för samtliga användare på KI. VPN används när du arbetar på distans och vill nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver.

Hur påverkar det dig som använder VPN när du jobbar på distans?

  • Den nuvarande VPN-tjänsten är i behov av att bytas ut då tjänsten är gammal och genererar driftstörningar. Med den uppdaterade versionen får du en driftsäker tjänst med mindre risk för störningar.
  • Den uppdaterade tjänsten kommer ge ett bättre skydd mot intrång från obehöriga som vill kapa användarnamn och lösenord. Därför kommer du att få identifiera dig i två steg när du loggar in. Först fyller du i ditt användarnamn och lösenord (som tidigare) och därefter anger du en tillfällig kod. Koden genereras i en app – PointSharp - som du laddar ner till din mobil (alternativt en dosa från IT-support).
  • Med den uppdaterade VPN-tjänsten kommer din dator, då den är uppkopplad via VPN, fungera precis som den gör när du sitter på campus. All nätverkstrafik kommer gå igenom VPN-tjänsten till och från din dator i en så kallad VPN-tunnel. Det innebär att du identifieras som KI-anställd och får direkt tillgång till t.ex. elektroniska tidskrifter utan extra inloggning. Vill du nå privat nätverksutrustning hemma, t.ex. en extern lagringsenhet eller nätverksskrivare, behöver du stänga av VPN-tjänsten.
     

Mer information, frågor och svar samt manualer